MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Arhiva


Informare

Sistemul Sanitar si Medicina SportivaProiectul legislativ in Medicina Sportiva initiat si promovat de
Dl Prof. Univ.Dr. Dan Sabau, Senator PNL,
Presedintele Comisiei pentru Sanatate Publica din Senatul Romaniei:


L E G E
privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva


este aproape de final!
      Deoarece apreciez in mod deosebit efortul depus si consider ca aceasta lege - ASOLUT NECESARA, este BUNA, APLICABILA si FUNCTIONALA doresc sa adresez pe aceasta cale
SINCERE FELICIARI si MULTUMIRI
tuturor celor implicati!

7 iunie 2007

Prezentam in continuare varianta trimisa spre promulgare
D-lui Presedinte Traian Basescu in 19 mai 2007

Neclaritatile din doua paragrafe au constituit motivul retrimiterii acestei legi catre
Parlamentul Romaniei, de catre Dl.Presedinte Traian Basescu.PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                         SENATUL

L E G E
privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prevederile prezentei legi se aplica activitatilor de medic specialist de medicina sportiva exercitate in Romania in baza unui contract individual de munca sau in mod independent.

Art. 2. – Activitatea de medicina sportiva, parte integranta a asistentei medicale, consta in efectuarea selectiei, orientarii si reorientarii la efort fizic, efectuarea examinarilor medicale la inceperea activitatii sportive, periodic, la incetarea activitatii din cauze medicale si la reluarea activitatii sportive, dupa intreruperea acesteia din cauze diverse, eliberarea de avize medicale practicantilor de forme de sport, stabilind calificativul apt/inapt de efort fizic, in conditiile unei examinari interdisciplinare complexe, elaborarea programelor de educatie in domeniul sanatatii sportive, precum si asigurarea managementului de medicina sportiva.

Art. 3. – Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa contribuie in masura posibilitatilor cabinetului la imbunatatirea asistentei medicale in domeniul medicinei sportive.

Art. 4. – Activitatile de medicina sportiva se realizeaza in cabinetele de medicina sportiva din sectorul public si/sau privat constituite ca atare sau in cadrul ambulatoriilor de specialitate, spitalelor, structurilor sportive si in cadrul institutiilor publice cu atributii in sport, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Art. 5. – Ministerul Sanatatii Publice asigura controlul si evaluarea activitatii de medicina sportiva.


CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

Art. 6. – Serviciile de medicina sportiva pot fi organizate si pot furniza servicii de specialitate, in una dintre urmatoarele forme:
a) sectii si compartimente de medicina sportiva in orasele resedinta de judet aflate in subordinea spitalelor publice sau private, la propunerea autoritatilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti si/sau a directiilor pentru tineret si sport judetene sau a municipiului Bucuresti;
b) cabinete de medicina sportiva, infiintate si organizate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) cabinete de medicina sportiva, infiintate in cadrul structurilor sportive, organizatiilor sportive nationale si institutiilor publice cu atributii in sport, cu respectarea dispozitiilor legale privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale.

Art. 7. – (1) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate, cabinetele de medicina sportiva incheie contracte cu casele de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
(2) in vederea aducerii la indeplinire a obligatiilor ce ii revin pentru asigurarea protectiei angajatilor care practica orice tip de efort fizic, in cadru organizat, angajatorul se obliga sa respecte prevederile legale privind securitatea si sanatatea in muncasi poate opta pentru una dintre formele de asigurare a serviciilor de medicina sportiva, dupa cum urmeaza:
a) organizarea unui cabinet de medicina sportiva in cadrul structurii sportive organizate ca serviciu autonom, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva are calitatea de salariat, iar raporturile de munca se stabilesc pe baza contractului individual de munca;
b) contractarea si furnizarea serviciilor de medicina sportiva cu un cabinet medical de specialitate sau cu un spital care are organizat un astfel de serviciu, situatie in care medicul specialist de medicina sportiva nu mai este salariat al angajatorului, ci un furnizor de servicii medicale de medicina sportiva, iar raporturile dintre acesta si angajator sunt reglementate printr-un contract privind furnizarea acestor servicii.
(3) Structurile sportive cu finantare de la bugetul statului isi pot asigura serviciile de medicina sportiva prin formele prevazute la alin. (2), iar plata acestora se realizeaza in limita bugetului alocat.

Art. 8. – (1) Cabinetul de medicina sportiva poate deservi, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mai multe structuri sportive, de comun acord cu partile interesate, prin contract, in limitele legii si fara sa afecteze activitatea specifica pentru care a fost infiintat. Pentru orice prejudiciere a partilor, cabinetul de medicina sportiva raspunde in fata autoritatilor abilitate sa controleze activitatea acestuia.
(2) Pentru a putea furniza serviciile de specialitate, cabinetele de medicina sportiva trebuie sa indeplineasca conditiile de acreditare in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art. 9. – Dotarea cabinetului de medicina sportiva se face in conformitate cu baremul stabilit prin ordin al ministrului sanatatii publice.

Art. 10. – (1) Cabinetul de medicina sportiva, indiferent de forma de organizare, efectueaza urmatoarele servicii:
a) consultatie initiala;
b) consultatie de control;
c) somatometrie;
d) dinamometrie;
e) miotonometrie;
f) compozitie corporala;
g) proba Ruffier;
h) EKG de repaus si efort la sportivi;
i) electromiografie – EMG;
j) spirometrie;
k) evaluarea capacitatii aerobe de efort;
l) evaluarea capacitatii anaerobe;
m) investigatie in efort specific;
n) fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare in functie de sportul practicat;
o) medicatia efortului sportiv.


(2) Cabinetul de medicina sportiva desfasoara urmatoarele activitati:
a) elibereaza avizul medical, apt/inapt de efort fizic , in urma examinarilor clinice si paraclinice specifice, cu avizul medicului specialist, colaborarii cu alte specialitati medicale in functie de particularitatile cazului;
b) monitorizeaza starea de sanatate a celor ce efectueaza o forma de efort fizic, organizat prin examene medicale de selectie, examen medical in procesul de antrenament, examen medical la reluarea activitatii sportive, controlul medical periodic;
c) comunica rezultatele examinarii medicale catre toti factorii implicati in procesul sportiv, la nivel local si national;
d) indruma activitatile de refacere si recuperare medicala, reorientare sportiva;
e) consiliaza tehnicienii in privinta planului de antrenament si de mentinere a sanatatii sportivilor;
f) transmite autoritatilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti pe raza caruia functioneaza, datele privind starea de sanatate a sportivilor, precum si eventualele accidente inregistrate in teren.


CAPITOLUL III

Controlul profesional al activitatii cabinetului de medicina sportiva

Art. 11. – Autoritatea de sanatate publica judeteanasi a municipiului Bucuresti, pe raza careia functioneaza cabinetele de medicina sportivasi Colegiul Medicilor din Romania, direct sau prin structurile teritoriale, exercita controlul profesional, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 12. – Medicul specialist de medicina sportiva, fie ca este salariat al angajatorului care organizeaza un astfel de serviciu in cadrul structurii sportive autorizate, fie ca presteaza serviciile medicale pe baza unui contract privind furnizarea serviciilor de medicina sportiva, are urmatoarele atributii generale si specifice:

A. Atributii generale:
a) ia masuri pentru prevenirea accidentelor, din cauze medicale, in cursul practicarii efortului fizic;
b) asigura controlul medical al celor implicati in procesul efortului fizic, din momentul inceperii acestui proces si pe toata durata executarii contractului individual sportiv sau nesportiv pentru recuperare si refacere;
c) propune echipa tehnica, respectiv antrenor si angajator, schimba, modifica tipul de antrenament, de recuperare, de refacere, determinat de starea de sanatate a sportivului;
d) imbunatateste periodic tipul de activitate fizica, in functie de starea de sanatate si de parametrii biologici ai medicinei sportive. (*nota)


B. Atributii specifice:
a) recomanda investigatiile necesare pentru a stabili diagnosticul medico-sportiv;
b) evalueaza diagnosticul bolilor intercurente, in limita competentei, si a celor legate de activitatea sportiva;
c) apeleaza la membrii unei echipe interdisciplinare formate din medici specialisti de: medicina interna, pediatrie, ortopedie, traumatologie, neurologie, psihiatrie, laborator clinic, cardiologie, imagistica medicala, precum si psihologi si psihologi sportivi, sistematizand si concluzionand rezultatele necesare pentru avizul medical apt/inapt. Pentru orele de educatie fizica din scoli, avizul
medical poate fi eliberat de catre medicul scolar in colaborare cu medicii de specialitate;
d) efectueaza examinari medicale la inceputul activitatii, in timpul antrenamentelor, periodic, la reluarea activitatii efortului fizic in cadru organizat si la incetarea acestui tip de activitate;
e) asigura controlul medical al sportivilor si al celor care practica o forma de efort fizic in cadru organizat, asistenta medicosportiva in complexurile sportive nationale, in cantonamentele loturilor nationale si olimpice, ale cluburilor sportive si asistenta medicala la bazele sportive, in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor si la locurile amenajate in alte locatii decat cele prevazute;
f) coordoneaza monitorizarea biologica a pacientilor si a efectelor biologice consecutive efortului fizic, dupa o prealabila selectie a celor mai adecvate teste;
g) tine evidenta si supravegheaza bolile legate de activitatea fizicasi supravegheaza bolile cronice la pacientii care fac efort fizic in cadru organizat;
h) inregistreazasi declara bolile, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sanatatii Publice;
i) stabileste aptitudinea de efort fizic, cu ocazia oricarei examinari medicale;
j) avizeaza locurile unde se practica efort fizic in cadru organizat;
k) organizeaza primul-ajutor si tratamentul de urgenta standard;
l) recomanda tipul de efort fizic care este util in functie de capacitatea de efort fizic si aptitudine celor care doresc sa practice efort fizic;
m) consiliaza asupra programelor de sanatate, dieta, medicatie de sustinere a efortului fizic si refacere, metodele de refacere eficiente;
n) evalueaza aptitudinea pentru efort fizic in concordanta cu starea de sanatate si promoveaza adaptarea antrenamentului la posibilitatea pacientului;
o) promoveaza capacitatea de efort fizic, sanatatea, indemanarea si antrenamentul;
p) consiliaza pacientii varstnici si pe cei cu dizabilitati;
q) consiliaza in problemele de recuperare si refacere a celor care practica efort fizic in cadru organizat;
r) indeplineste atributiile precizate in dispozitiile legale privind masurile antidoping;
s) evalueaza permanent capacitatea de efort fizic.


CAPITOLUL IV
Secretul profesional

Art. 13. – Rezultatele examinarilor medicale efectuate se comunica angajatorilor prin avizul medical, in termenii apt sau inapt de efort fizic. Pentru sportivii de performanta din loturile nationale si olimpice, avizul medical se elibereaza numai de catre Institutul National de Medicina Sportiva.

Art. 14. – Medicul specialist de medicina sportiva declara periodic accidentele, bolile infectioase si parazitare cu risc de transmitere in colectivitate, autoritatilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si Ministerului Sanatatii Publice.

Art. 15. – Orice document medical in care sunt cuprinse date clinice, rezultate ale unor investigatii si/sau concluzii diagnostice se elibereaza numai pacientului in cauza.

Art. 16. – Medicul de familie primeste date considerate ca fiind necesare in domeniul ingrijirilor primare de sanatate si cu privire la medicatia interzisa de legile internationale antidoping.


CAPITOLUL V

Medicul specialist de medicina sportiva

Art. 17. – (1) Sportivul, care practica efort fizic intr-un cadru organizat, se afla in evidenta unui medic de familie si a unui medic specialist de medicina sportivasi beneficiaza de asistenta medicala conform Contractului-cadru. Medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva colaboreaza pentru a asigura starea de sanatate a sportivilor aflati in evidenta.
(2) Colaborarea dintre medicul de familie si medicul specialist de medicina sportiva presupune:
a) evidenta sportivului pe lista medicului de familie si inscrierea datelor personale in carnetul de sanatate;
b) transmiterea, de catre medicul de familie, a datelor sportivului, cabinetului de medicina sportiva care supravegheaza activitatea sportivului si care, la randul sau, completeaza carnetul de sanatate cu datele pe care le detine;
c) informarea medicului de familie, de catre medicul specialist de medicina sportiva, in legatura cu medicatia de sustinere a efortului fizic, de refacere fizica, precum si medicatia acceptatasi interzisa de forurile internationale sportive , pe baza de scrisoare medicala;
d) comunicarea oricarui tratament administrat sportivului de catre medicul de familie si/sau de catre alti medici specialisti medicului specialist de medicina sportiva pentru avizare. Aceasta comunicare presupune prezentarea documentelor medicale pe care sportivul le detine: retete, scrisori medicale sau bilete de externare.
(3) Cabinetul medicului specialist de medicina sportiva si cabinetul medicului de familie comunica, permanent, atat prin intermediul carnetului de sanatate, cat si prin alte mijloace, cum ar fi: inscrisuri, recomandari si altele asemenea, in vederea obtinerii de informatii complete si corecte asupra starii de sanatate a sportivului.

Art. 18. – (1) Sportivul trebuie sa detina asupra sa carnetul de sanatate care cuprinde urmatoarele date:
a) antecedentele heredo-colaterale;
b) antecedentele fiziologice si patologice personale;
c) diagnosticul starii de sanatate;
d) avizul epidemiologic;
e) avizul medical, care contine diagnosticul starii de dezvoltare
si nutritie si diagnosticul capacitatii de efort fizic.
(2) Modelul carnetului de sanatate este elaborat de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Institutul National de Medicina Sportiva, ca for metodologic, si cuprinde elemente de protectie impotriva eventualelor tentative de falsificare.
(3) Medicii sunt raspunzatori de exactitatea datelor inscrise in carnetul de sanatate.

Art. 19. – (1) in cazul deplasarilor de la locul de resedinta, in absenta medicului lotului, sportivul este luat in evidenta de medicul specialist de medicina sportiva din teritoriu, pe baza datelor inscrise in carnetul de sanatate si este afiliat medicului de familie cu care colaboreaza medicul specialist de medicina sportiva pe plan local.
(2) Prevederile art. 17 alin. (2) se aplica in mod corespunzator si colaborarii dintre medicii prevazuti la alin.(1).

Art. 20. – in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva se creeaza o baza de date, cu toate informatiile medicale ale sportivilor legitimati, baza care poate fi accesata de toti medicii acreditati de aceasta institutie.


CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

Art. 21. – Medicul specialist de medicina sportiva trebuie sa detina o asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala.

Art. 22. – Statutul profesional specific al medicului specialist de medicina sportiva se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice. Pentru obtinerea specialitatii in medicina sportiva se organizeaza concurs de rezidentiat, in conditiile legii.

Art. 23. – Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


         PRESEDINTELE                                                                    PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR                                                                SENATULUI
              Bogdan Olteanu                                                                   Doru Ioan Taracila

Bucuresti,
Nr.

Nota: neclaritatile din aceste doua paragrafe au constituit motivul retrimiterii acestei legi catre Parlamentul Romaniei, de catre Dl.Presedinte Traian Basescu.

Arhiva

Materialul este publicat avand in vedere  liberul acces la informatiile de interes public.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.