MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Arhiva


Informare

Sistemul Sanitar si Medicina SportivaMemoriu - in legatura cu 
Proiectul de O R D I N privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului


  In perioada octombrie - noiembrie 2007, pe site-ul  Ministerului Sanatatii Publice  - la sectiunea: "Lista Proiectelor de Acte Normative supuse dezbaterii publice", a fost publicat:

Proiectul de Ordin privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
si
Referatul de aprobare - corespunzator acestui proiect.

  Prin acest proiect se intentioneaza reorganizarea ambulatoriului de spital.
Proiectul nu este destinat strict medicinei sportive dar se adreseaza si acestei specialitati prin cateva mentiuni; datorita specificului activitatii in medicina sportiva, prevederile respective nu realizeaza  decat mentinerea (fortata a) medicinei sportive in sistem bugetar.
  Deoarece  mentinerea in continuare a medicinei sportive strict in sistem bugetar contrazice:
1.Declaratiile de intentie ale Ministerului Sanatatii Publice;
2.Legea privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva (reexaminata si aprobata de Parlamentul Romaniei - a doua oara - aproape in unanimitate!);
3.Faptul ca profesia medicala este o profesie liberala;
4.Evolutia (de 17 ani) a societatii romanesti spre privatizare;
5.Convingerea personala ca viitorul medicinei sportive este in domeniul privat!
 am depus la Ministerul Sanatatii Publice (cu Nr.inregistrare  63850 din 06 noiembrie 2007) urmatorul:
 Memoriu - in legatura cu  Proiectul de O R D I N privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului
 Formularile propuse de subsemnatul nu exclud sistemul bugetar dar nici nu impiedica trecerea spre domeniul privat (cel putin o perioada va fi necesar ca cele doua sisteme -de stat si privat- sa  functioneze impreuna pentru a nu creea intreruperi in furnizarea asistentei medicale de specialitate); pe scurt am incercat doar adaptarea acestui Proiect la situatia actuala a medicinei sportive.

11 noiembrie 2007


Arhiva

In atentia D-lui Ministru Gheorghe Eugen Nicolaescu
Ministerul Sanatatii Publice

In atentia D-nei Director General Ec. Marcela Iordache,
In atentia D-nei Director General Adj. Ec. Craciuna Negrila
Ministerul Sanatatii Publice


Memoriu
privind 
Proiectul de O R D I N privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului


Stimate Domnule Ministru,
Stimate Doamnelor Director,

  Prin prezentul memoriu, doresc sa va supun atentiei situatia Ambulatoriului de Specialitate pentru Sportivi Bucuresti (A.S.S.M.B.) si a specialistilor de medicina sportiva in legatura cu Proiectul de O R D I N privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului, deoarece anumite prevederi ale Proiectului pot deveni sursa unor neintelegeri ulterioare.

In opinia mea, datorita prevederile Art.11, in forma actuala:

Art.11 Nu se reorganizează conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele unităţi fără personalitate juridică, care rămân în structura spitalului, medicii desfăşurând activitate integrată, după caz, în vederea asigurării continuităţii în acordarea îngrijirilor medicale :
...
b) ...; cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;
...

Proiectul este putin aplicabil in cazul Ambulatoriului de Specialitate pentru Sportivi al Municipiului Bucuresti (A.S.S.M.B.) si a medicilor de medicina sportiva deoarece activitatea de medicina sportiva si structura A.S.S.M.B. fac imposibila asimilarea acestora „ambulatoriului de specialitate al spitalului” in forma actualului Proiect de Ordin.

1. Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi al Mun. Bucuresti (A.S.S.M.B.) functioneaza in spatii (cabinete) aflate in Policlinica Vitan, Calea Dudesti Nr.104-122 situate la o distanta apreciabila (cativa kilometri!) de Spitalul Clinic „Coltea” situat in Bd. I C. Bratianu Nr.1.

Prin urmare – nici una din prevederile Art.1 (partial mentionat mai jos), nu cred ca se poate aplica in cazul Ambulatoriului de Specialitate pentru Sportivi Bucuresti.

Art.1 (2) Ambulatoriul integrat al spitalului, face parte din structura spitalului, are schemă unică de personal cu cea a spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic....

(3) Ambulatoriul integrat al spitalului se organizează, în aceeaşi clădire cu spitalul, de regulă la parterul unităţii, cu respectarea circuitelor organizatorice şi funcţionale în condiţiile legii, sau într-o clădire din apropierea spitalului.

2. In prezent, Medicina Sportiva – functioneaza exclusiv in ambulatoriu, neexistand corespondent in sectiile cu paturi si nici compartimente de spitalizare de o zi;

deci medicina sportiva (in structura existenta actual) nu poate desfasura activitate integrata.

Prin urmare – nici una din prevederile articolului 2 (partial mentionat mai jos), nu se poate aplica in cazul medicilor de medicina sporva.

Art.2 (1) Medicii încadraţi în actualul ambulatoriu de specialitate al spitalului, în cabinetele de specialitate care au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, vor fi preluaţi în secţiile sau compartimentele cu paturi care fac parte din structura spitalului

(5) Personalul încadrat în actualul ambulatoriu de specialitate, în cabinetele de specialitate care nu au corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriul integrat al spitalului şi în regim de spitalizare de zi , după caz.

(6) În situaţia în care există dotările necesare şi adresabilitate, iar condiţiile existente în unitate permit desfăşurarea actului medical în condiţii de siguranţă, medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, care îşi desfăşoară activitatea în cabinete fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, îşi pot urmări, trata şi supraveghea bolnavul care îl solicită asumându-şi întreaga responsabilitate pentru cazul respectiv, în cadrul unui compartiment cu paturi care se organizează în specialităţile respective şi care va face parte din structura secţiilor medicale sau chirurgicale.

3. Medicina Sportiva este finantata exclusiv de la bugetul Ministerului Sanatatii Publice.

Suplimentar, in conformitate cu prevederile LEGII Nr. 95 din 14 aprilie 2006, privind reforma în domeniul sănătăţii - TITLUL VIII - Asigurările sociale de sănătate - Secţiunea 7 - Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate - ART.30 - literele: a, b, g, j, m, n. CNAS NU SUSTINE ACTIVITATEA DE MEDICINA SPORTIVA!

Prin urmare prevederile articolului 3 (partial mentionat mai jos) ale Proiectului de Ordin – nu pot fi aplicate in cazul Medicinei Sportive.

Art.3. – Activitatea ambulatoriului integrat al spitalului implică două tipuri de servicii :

  1. consultaţii în vederea internării, consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi evidenţiate în foaia de observaţie a pacientului ale căror costuri vor fi incluse în tarifele stabilite pentru pacienţii internaţi;
  2. servicii specifice ambulatoriului integrat, pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie, de la alţi medici specialişti sau prin prezentare directă, ...
In concluzie:

Pentru a preveni neconcordantele sus mentionate (desi Proiectul prevede posibilitatea solutionarii ulterioare, conform Art.14 ), este suficient a permite aplicarea prevederilor Art.5 si serviciilor de medicina sportiva,

ca urmare va solicit a lua in considerare urmatoarele modificari:

a. Excluderea ...”cabinete de medicină sportivă; ambulatoriile de specialitate pentru sportivi;” din cuprinsul Art.11;

b. Introducerea unui:

Articol - -  „Centrele medicale pentru sportivi (actualele ambulatorii de specialitate pentru sportivi) si cabinetele de medicina sportiva se pot reorganiza conform Art.5, sau pot ramane unităţi fără personalitate juridică, care rămân în structura spitalului, în funcţie de structura existentă, optiunea medicilor încadrati şi spaţiul în care îşi desfasoara activitatea.”

Sustin aceasta propunere pe baza urmatoarelor argumente:

1. Medicina Sportiva trebuie sa functioneze (in opinia mea) cat mai curand in domeniul privat, asemanator medicinei muncii! Aceasta nu se poate in forma actuala a Ordinului.

Nu cred ca este corect (si nici nu este posibil economic) ca medicina sportiva sa fie finantata numai de la bugetul de stat.

2. In majoritatea tarlor U.E. - medicina sportiva functioneza in sistem privat.

3. Legea - privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva - adoptata de Parlamentul Romaniei - aflata in prezent la Camera Deputatilor pentru procesul de reexaminare – prevede si posibilitatea ca medicina sportiva sa functioneze conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.124/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.629/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Va raman la dispozitie pentru orice alte clarificari le considerati necesare, inclusiv prin deplasarea mea la Ministerul Sanatatii Publice.

Cu consideratie,

Dr Gabriel Panait

medic primar Medicina Sportiva
licentiat in fiziokinetoterapie
ecodiagnostic mio-entezo-osteoarticular

Ambulatoriul de Specialitate pentru Sportivi Bucuresti,
pendinte Spit.Clinic”Coltea” BucurestiArhiva

 Materialul este publicat avand in vedere  liberul acces la informatiile de interes public.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.