MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Ordin:


Informare

LegislatieORDIN Nr. 1058/404 din 24 aprilie 2003


pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor
 
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI      MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Nr. 1.058 din 24 aprilie 2003                             Nr. 404 din 25 aprilie 2003

Publicat in Monitorul Oficial Nr. 327 din 14 mai 2003

Avand in vedere prevederile art. 54, 55, 56 alin. (2) si ale art. 57 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale pct. II.3 din anexa nr. 2 la Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica,
vazand Referatul de aprobare al Directiei generale coordonare, programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Roman din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului nr. 1.164 din 17 octombrie 2002 si Referatul de aprobare al Directiei generale asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. DB 11.516 din 18 octombrie 2002,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul tineretului si sportului si ministrul sanatatii si familiei emit urmatorul ordin:


Art. 1
Se aproba Normele tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar, antrenori si sportivi a normelor tehnice prevazute la art. 1 atrage, dupa caz, raspunderea civila sau penala, conform legii.

Art. 3
Directia generala coordonare, programe, relatii cu ministerele si Comitetul Olimpic Roman si directiile pentru tineret si sport din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului, Directia generala asistenta medicala si programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si structurile sportive vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga partea a II-a si a III-a referitoare la activitatea personalului medico-sanitar la loturile sportive, nationale si olimpice si la controlul si asistenta medicala a sportivilor, din Normele tehnice ale Ministerului Sanatatii si ale Ministerului Tineretului si Sportului elaborate in anul 1993.

Ministrul tineretului si sportului,                      Ministrul sanatatii si familiei,
Georgiu Gingaras                                        Daniela Bartos


NORME TEHNICE

privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si competitiilor


Capitolul 1.  Controlul medical si asistenta medicala a sportivilor

A. Controlul medical preventiv


Art. 1
(1) Controlul medical al sportivilor legitimati se efectueaza semestrial, in conformitate cu baremul examinarilor medicale prevazut in anexa nr. 1, in cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judetene, din Policlinica pentru sportivi a municipiului Bucuresti si din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unitati sanitare abilitate sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale.
(2) Medicii angajati ai cluburilor sportive sau ai asociatiilor sportive pot efectua controlul medical al sportivilor fara a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale.
(3) In judetele in care nu functioneaza cabinete de medicina sportiva controlul medical initial si periodic al sportivilor legitimati si acordarea avizului medico-sportiv vor fi efectuate intr-o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate de catre 1 - 2 medici, de regula din specialitatile medicina interna, pediatrie, ortopedie si altele asemenea, nominalizati de catre directia de sanatate publica teritoriala, cu avizul colegiului medicilor din judetul respectiv.

Art. 2
(1) Elevii si studentii nelegitimati, participanti la competitiile sportive scolare sau universitare, care nu sunt prevazuti la art. 1, vor efectua controlul medical semestrial in cabinetele medicale scolare si studentesti si, dupa caz, in alte unitati sanitare, in conditiile legii.
(2) Controlul medical al elevilor si studentilor prevazuti la alin. (1) va fi urmat de avizarea participarii la competitii.
(3) Controlul medical prevazut la alin. 1 va cuprinde examenul clinic general, examenul dezvoltarii fizice si proba cardio-vasculara Ruffier, al carui mod de efectuare este prevazut in anexa nr. 7.

Art. 3
(1) Controlul medical al sportivilor componenti ai loturilor nationale si olimpice, stabilite anual de federatiile sportive nationale, se efectueaza de 3 - 4 ori pe an (1 - 2 circuite la nivelul unitatii medico-sportive de care apartin si doua circuite semestriale in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti), la acestea adaugandu-se, la cerere, 1 - 2 controale medicale multidisciplinare la locurile de cantonament.
(2) Controlul medical al sportivilor membri ai echipelor divizionare A de fotbal din municipiul Bucuresti se efectueaza in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti.
(3) Sportivii din sporturile de contact (baschet, box, fotbal, handbal, hochei pe gheata, judo, lupte, arte martiale, polo pe apa, rugby, scrima) vor efectua minimum 3 circuite medicale anual, dintre care doua macrocircuite si unul/doua microcircuite intermediare axate pe starea de sanatate.

Art.. 4
La indicatia medicului sportiv, separat de baremul examinarilor medicale prevazut in anexa nr. 1, se pot efectua examinari medicale suplimentare de specialitate.

Art. 5
(1) Rezultatele examinarilor efectuate, indicatiile si contraindicatiile medicale vor fi consemnate in avizul medico-sportiv emis, aplicandu-se totodata si viza medicala pe carnetul de legitimare sportiva de catre unitatea sanitara care a efectuat controlul.
(2) Viza medicala prevazuta la alin. (1) este obligatorie pentru participarea la antrenamente si competitii si va cuprinde urmatoarele: data efectuarii controlului, semnatura si parafa medicului examinator si stampila unitatii sanitare in care s-a efectuat controlul medical, precum si data expirarii avizului medical.

Art. 6
(1) Indicatiile cuprinse in avizul medico-sportiv sunt obligatorii atat pentru sportivi, cat si pentru antrenorii si medicii care coordoneaza procesul de pregatire a acestora.
(2) Refuzul de a respecta indicatiile scrise din avizul medico-sportiv sau lipsa avizului medico-sportiv atrage interdictia categorica de a participa la antrenamente si competitii.

Art. 7
(1) Federatiile sportive nationale vor inregistra si vor elibera carnete de legitimare numai pentru sportivii care prezinta aviz medical.
(2) Vizele medicale obtinute de la alte unitati sanitare decat cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau de la medici de alta specialitate decat cele prevazute la art. 1 nu vor fi luate in considerare si pot constitui motive de anulare a rezultatelor sportive.

Art. 8
Federatiile sportive nationale, cluburile si asociatiile sportive vor programa din timp sportivii pentru efectuarea controlului medical in vederea eliberarii avizului medico-sportiv de participare la antrenamente si competitii, in colaborare cu unitatile sanitare abilitate, si vor asigura prezentarea sportivilor la control conform graficului intocmit. Sportivii loturilor nationale si olimpice fara aviz medical nu pot primi sustinatoare de efort.

Art. 9
(1) Explorarile functionale si examenele medicale de specialitate in vederea stabilirii diagnosticului medico-sportiv se pot efectua in toate unitatile sanitare din tara, finantarea asigurandu-se in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(2) Explorarile medicale de inalta performanta vor fi finantate de Comitetul Olimpic Roman sau de federatiile sportive nationale, respectiv de cluburile sportive, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 10
Efectuarea controlului medical periodic (circuit), a anumitor examene medicale de specialitate sau a expertizelor medico-sportive poate fi asigurata la cerere, cu aprobarea conducerii Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, contra cost, si pentru sportivii care nu fac parte din loturile nationale si olimpice, sumele incasate constituindu-se ca venituri proprii ale acestei institutii.

Art. 11
(1) Sesizarile si reclamatiile privind abaterile de la normele de etica profesionala si deontologie medicala savarsite de personalul medical din reteaua de medicina sportiva vor fi analizate si sanctionate, dupa caz, de Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Abaterile disciplinare ale celorlalte cadre sanitare vor fi analizate si sanctionate de conducerile unitatilor sanitare la care sunt angajate acestea, in conformitate cu prevederile regulamentelor de ordine interioara.

Art. 12
Contraindicatiile medico-sportive sunt prevazute in anexa nr. 2.


B. Asistenta medicala


Art. 13
Asistenta medicala de urgenta la antrenamente este asigurata de catre personalul medico-sanitar al cabinetelor de medicina sportiva si de catre personalul medico-sanitar angajat al cluburilor si asociatiilor sportive.

Art. 14
La antrenamentele si competitiile sportive care se desfasoara in cadrul bazelor sportive care au cabinete proprii de medicina sportiva asistenta medicala va fi asigurata de catre personalul medico-sanitar al acestor unitati, programul de functionare trebuind sa fie corelat cu programul activitatilor sportive.

Art. 15
(1) Detinatorii de baze sportive sunt obligati sa amenajeze si sa doteze cabinetele proprii de medicina sportiva in conformitate cu baremul prevazut in anexa nr. 3.
(2) Nerealizarea dotarii prevazute la alin. (1) poate duce la neomologarea bazei sportive respective.

Art. 16
Asistenta medicala de urgenta la antrenamentele si competitiile cluburilor care au personal medico-sanitar angajat va fi asigurata de catre acest personal.

Art. 17
(1) La bazele sportive care nu dispun de cabinete de medicina sportiva asistenta medicala de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, la antrenamente si competitii va fi asigurata, la cererea organizatorilor, de catre personalul medico-sanitar din unitatile sanitare locale, nominalizat de directia de sanatate publica teritoriala.
(2) Organizatorii de competitii au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, solicitand in acest sens serviciului de ambulanta teritorial autosanitare echipate corespunzator si insotite de personal medico-sanitar, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare atat cele medicale, cat si cele sportive ale fiecarei federatii.
(3) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori dupa terminarea competitiei, in conditiile legii.
(4) Pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale plata serviciilor medicale sunt efectuate in conditiile legii.
(5) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale revine organizatorilor de manifestari sportive.

Art. 18
(1) Delegarea personalului medico-sanitar se face in conformitate cu programul competitional intocmit de catre structurile sportive, care va fi remis in mod obligatoriu unitatii sanitare medico-sportive teritoriale cu cel putin 5 zile inaintea disputarii competitiilor.
(2) In judetele in care nu exista unitati medico-sportive si medici de specialitate programul competitional prevazut la alin. (1) va fi prezentat directiilor de sanatate publica cu cel putin 5 zile inaintea disputarii competitiilor, solicitandu-se delegarea personalului medico-sanitar necesar pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta in timpul competitiei.

Art. 19
(1) Bazele sportive in care se desfasoara activitatea sportiva de performanta vor dispune de un cabinet de medicina sportiva dotat in conformitate cu baremul prevazut in anexa nr. 3, in vederea efectuarii controlului medico-sportiv si acordarii asistentei medicale de urgenta.
(2) Cluburile detinatoare de baze sportive, in care se desfasoara competitii oficiale, sunt obligate sa doteze cabinetele de medicina sportiva si sa asigure asistenta medicala de urgenta prin personalul medico-sanitar al clubului, solicitand la nevoie autoritatilor sanitare teritoriale autosanitare dotate corespunzator sau alte cadre medicale, separat pentru sportivi si public.
(3) Plata serviciilor medicale la competitii (asistenta medicala de urgenta pentru sportivi si public, autosanitare, personal, materiale sanitare si medicamente), acordate de unitati sanitare solicitate din teritoriu, se suporta de catre organizatorii competitiei.

 

Capitolul 2  Normele tehnice de acordare a asistentei medicale pentru sportivi

Art. 20
(1) Activitatea personalului medico-sanitar privind controlul medical al sportivilor si asistenta medico-sportiva se realizeaza in conditiile legii.
(2) Nominalizarea si revocarea personalului medico-sanitar al loturilor nationale si olimpice de seniori, precum si al loturilor reprezentative de tineret si de juniori se fac de catre Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti, cu acordul federatiilor interesate.

Art. 21
Personalul medico-sanitar care acorda asistenta medicala sportivilor componenti ai loturilor nationale si olimpice, indiferent de modul de organizare si subordonare a unitatii sanitare al carui angajat este, va fi coordonat si indrumat din punct de vedere metodologic si tehnic de Ministerul Sanatatii si Familiei prin Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti.

Art. 22
Medicul de lot national sau olimpic trebuie sa fie membru al comisiei medicale a federatiei respective si sa participe ca invitat, dupa caz, la reuniunile Colegiului central al antrenorilor, birourilor federale sau Comisiei tehnice olimpice a Comitetului Olimpic Roman.

Art. 23
(1) La inceputul fiecarui an de pregatire sportiva medicul de lot national sau olimpic va informa in scris Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti despre:
a) obiectivul principal si cerintele de baza ale asistentei medicale pentru sportivi in raport cu continutul antrenamentelor, programul competitional si atingerea varfului formei sportive;
b) locul si programul de desfasurare a cantonamentelor si a perioadelor de pregatire la club; probleme privind alimentatia, medicatia, refacerea si alte probleme de asemenea natura;
c) lista nominala a sportivilor din lot desemnati de federatia sportiva nationala care intra in cantonament, planificarea controalelor medicale in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, precum si a investigatiilor medicale ambulatorii; datele acestor controale se vor inscrie in registrul de planificari din cadrul Laboratorului de selectie, dirijarea antrenamentului, diagnostic medico-sportiv din Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti.
(2) La inceputul fiecarui cantonament medicul de lot va informa Laboratorul de monitorizare, control si asistenta medicala a loturilor nationale si olimpice din cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti despre:
a) locul si programul de desfasurare a cantonamentului;
b) lista nominala a sportivilor care intra in cantonament;
c) necesarul de medicamente, materiale sanitare, instrumentar si aparatura medicala;
d) situatia controalelor medicale efectuate membrilor lotului.

Art. 24
(1) Orice schimbare de program va fi comunicata sefului Laboratorului de monitorizare, control si asistenta medicala a loturilor nationale si olimpice in termen de 24 de ore (schimbarea localitatii, salii sau terenului).
(2) Orice caz de imbolnavire care necesita un repaus fizic (incapacitate de munca) mai mare de 7 zile va fi adus la Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti pentru examene medicale de specialitate si expertiza medicala.
(3) In anul olimpic, pentru sportivii din lotul olimpic vor fi luate in considerare imbolnavirile care necesita un repaus fizic mai mare de 3 zile.
(4) Accidentele grave sau decesele constatate in timpul procesului de pregatire si in competitii vor fi aduse imediat la cunostinta Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti de catre cadrul medical responsabil si la cunostinta federatiei sportive nationale respective de catre organizatori.

Art. 25
(1) Medicul de lot national sau olimpic raspunde, impreuna cu antrenorul, de prezentarea la timp a sportivilor la controalele medico-sportive periodice, care se efectueaza la Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti, in conformitate cu planul anual de pregatire sportiva.
(2) Medicul de lot insoteste in mod obligatoriu sportivii la controalele prevazute la alin. (1) si informeaza Laboratorul de selectie, dirijarea antrenamentului si diagnostic medico-sportiv din cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti despre evolutia stadiului de pregatire si a starii de sanatate a sportivilor intre cele doua controale medicale.

Art. 26
(1) Medicul de lot national sau olimpic, impreuna cu antrenorii si specialistii din colectivul tehnic al lotului se vor prezenta la Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti pentru a analiza avizele medico-sportive individuale si sinteza intregului lot, realizandu-se astfel o transmitere operativa a rezultatelor controalelor medicale catre colectivul de tehnicieni si o cunoastere exacta a situatiei medicale a sportivilor in momentul respectiv.
(2) Concluziile analizei prevazute la alin. (1) vor fi aduse si la cunostinta sportivilor de catre medicul de lot national sau olimpic, intr-un cadru organizat, de comun acord cu conducerea tehnica a lotului.

Art. 27
Personalul medico-sanitar al loturilor nationale si olimpice va acorda asistenta medicala in cantonamente si in timpul competitiilor, pe baza metodologiei de lucru stabilite de Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti. Medicul de lot national si olimpic are dreptul si obligatia de a opri sportivul de la antrenamente si competitii in situatii specifice. In caz de refuz, raporteaza in scris conducerii federatiei sau clubului.

Art. 28
(1) Asistenta medicala acordata in cantonamente si competitii va fi consemnata in dosare individuale care vor cuprinde urmatoarele documente:
a) jurnalul de autocontrol pe care il completeaza sportivul, conform unui grafic stabilit sub supravegherea cadrelor sanitare si a antrenorului, care va cuprinde:
- frecventa cardiaca in clinostatism si ortostatism;
- greutatea corporala la desteptare, zilnic si, dupa caz, inainte si dupa antrenament;
- somnul, cu mentiunea privind durata si calitatea;
- apetitul;
- dispozitia de lucru - antrenamente;
- anumite stari personale, comportamentale;
- valorile tensiunii arteriale in clinostatism si ortostatism, precum si alte constatari privind starea functionala sau de sanatate in cazuri-problema;
b) examenul medico-sportiv periodic care va fi efectuat bilunar de medicul de lot si care va cuprinde:
- anamneza medico-sportiva;
- examen clinic pentru aprecierea starii de sanatate;
- examen functional;
- apnee voluntara (inspiratie si expiratie), facultativ;
- proba Astrand (efort la scarita, cicloergometru), Martinet, Ruffier sau Flack; STT si PWC-170; facultativ; examen biochimic (proba Donaggio) si examen sumar de urina;
- E.K.G. la 45 de zile la sporturile de anduranta, in repaus si dupa efort (in centrele de pregatire olimpica).
(2) Asistenta la antrenamente si concursuri va cuprinde si testari periodice in efort specific care se cer adaptate specificului efortului fiecarei ramuri de sport, putandu-se adauga si alte examinari.
(3) Datele rezultate in urma testarilor prevazute la alin. (2) vor fi inregistrate grafic, interpretarea facandu-se in functie de continutul lectiei de antrenament, iar concluziile vor fi prezentate zilnic antrenorului (un examen obligatoriu la 14 zile).

Art. 29
Medicul de lot national sau olimpic urmareste starea de sanatate, evaluarea capacitatii de efort si dirijarea biologica a antrenamentelor componentilor loturilor nationale si olimpice si in perioadele de pregatire la cluburi; in acest sens va controla sistematic activitatea si va conlucra strans cu antrenorii si medicii din cluburile sportive si federatii.

Art. 30
(1) Medicul de lot national sau olimpic acorda asistenta medicala de urgenta in cantonamente si insoteste sportivii la Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti sau la clinici de specialitate pentru consultatii.
(2) Indicatiile medicale privind starea de sanatate a sportivilor sunt obligatorii pentru antrenori si sportivi, raspunderea pentru nerespectarea acestora revenind celor in cauza.

Art. 31
Medicul de lot national sau olimpic raspunde de stabilirea corecta a alimentatiei si de refacerea capacitatilor fizice ale sportivilor, de alcatuirea schemelor de sustinere a efortului, de recuperare in cel mai scurt timp a consecintelor traumatismelor.

Art. 32
(1) Medicului de lot national sau olimpic ii revine sarcina de a organiza si conduce activitatea de educatie pentru sanatate prin lectii, dupa tematica prevazuta in anexa nr. 4 si prin convorbiri individuale.
(2) Lectiile mai pot aborda si alte subiecte legate de specificul sportului, de efort, de conditiile deosebite de climat, fus orar, in care isi desfasoara lotul activitatea si altele asemenea.

Art. 33
(1) Medicului de lot national sau olimpic ii revine sarcina de a preveni dopajul, fumatul si consumul de alcool, prezentand sportivilor si antrenorilor efectele daunatoare ale acestor practici.
(2) Medicilor fumatori li se interzice fumatul in fata sportivilor si in cabinetul medical.
(3) Medicul de lot raspunde de informarea continua a sportivilor asupra agentilor dopanti, asupra medicatiei din comert care cuprinde agenti dopanti si asupra altor aspecte legate de politica antidoping.
(4) Incalcarea prevederilor alin. (1), (2) si (3) atrage sanctionarea medicului de lot, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 34
Medicul de lot national sau olimpic coordoneaza activitatea kinetoterapeutilor, cadrelor medii si a altor cadre de specialitate ale lotului si raspunde de activitatea acestora.

Art. 35
(1) La terminarea fiecarui cantonament, in termen de 7 zile sau trimestrial, dupa caz, medicul de lot va face o informare scrisa Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, care va cuprinde: numarul de sportivi in cantonament, numarul de examene medico-sportive periodice, numarul testarilor din efortul specific, cazurile-problema, diagnostic si rezolvarea lor, numarul de imbolnaviri, traumatisme si tratamente, aspecte ale colaborarii antrenor-medic, numarul de lectii de educatie pentru sanatate, controale antidoping, greutati, lipsuri, propuneri.
(2) Un exemplar al informarii prevazute la alin. (1) va fi inaintat federatiei sportive nationale respective.

Art. 36
La sfarsitul fiecarui ciclu anual de pregatire a lotului respectiv medicul de lot este obligat ca pana la data de 20 a lunii consecutive incheierii activitatii sa depuna la Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti si la federatia sportiva nationala respectiva un raport asupra activitatii sale pe intregul an, cu concluzii, puncte de vedere si propuneri pentru anul urmator.

Art. 37
(1) Trusa medicala (medicamente, materiale sanitare), sustinatoare de efort - substante de refacere se asigura de catre Comitetul Olimpic Roman, de federatiile sportive nationale sau de club, dupa caz, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(2) Decontarea medicamentelor si lichidarea gestiunii se fac in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 5.

Art. 38
Personalul medico-sanitar care acorda asistenta medicala la loturi, in cantonamente beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia in vigoare.

Art. 39
Federatiile sportive nationale vor asigura prezenta medicului de lot si a altor cadre sanitare si la competitii care se desfasoara in deplasare (in tara sau in strainatate), in functie de numarul sportivilor si de importanta competitiei si in concordanta cu prevederile regulamentelor internationale.

Art. 40
(1) Ministerul Sanatatii si Familiei va asigura asistenta medicala in cantonamentele organizate pentru loturile reprezentative ale federatiilor sportive nationale prin urmatoarele unitati:
a) Institutul National de Medicina Sportiva Bucuresti, pentru cantonamentele loturilor nationale si olimpice, si, in limita disponibilitatilor de personal, pentru loturile de tineret si juniori;
b) unitatile sanitare din reteaua de medicina sportiva si din unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate, in caz de necesitate, pentru unele cantonamente ale loturilor nationale si olimpice si pentru cantonamentele loturilor de tineret si juniori.
(2) Pentru celelalte cantonamente asistenta medicala va fi acordata de unitatile medico-sportive teritoriale sau de alt personal desemnat de directiile de sanatate publica in a caror raza se desfasoara actiunea, precum si de personalul medico-sanitar al cluburilor.
(3) In cazuri deosebite federatiile sportive nationale pot folosi si alti medici care vor lucra insa sub controlul metodologic al Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti.
(4) Asistenta medicala in cantonamentele organizate de catre cluburile si asociatiile sportive va fi asigurata de personalul medico-sanitar al acestora sau in conditiile prevazute la alin. (2), dupa caz.
(5) Medicii de alta specialitate decat medicina sportiva, solicitati de federatiile sportive pentru asigurarea asistentei medicale la loturile nationale si olimpice vor putea efectua aceasta activitate dupa obtinerea competentei in "Managementul medical al sportivilor".

Art. 41
(1) Personalul medico-sanitar din reteaua de medicina sportiva si din afara acestei retele asigura asistenta medicala a sportivilor in perioadele de pregatire si/sau competitii la solicitarea federatiilor, cluburilor si a altora asemenea.
(2) Remunerarea personalului prevazut la alin. (1) este asigurata de catre solicitanti (federatii, cluburi si altele asemenea) in conditiile legii.

Art. 42
(1) Pe toata perioada cantonamentelor sportivii beneficiaza de asistenta medicala, medicamente si materiale sanitare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(2) Costul medicamentelor si al materialelor necesare in cantonamente va fi suportat de: Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale, cluburile si asociatiile sportive pentru sportivii aflati in cantonamentele organizate de aceste structuri sportive.
(3) Federatiile sportive nationale, Comitetul Olimpic Roman, alte structuri sportive, dupa caz, asigura sustinatoarele de efort, substantele de refacere-recuperare si trusa medicului de lot a carei componenta este prevazuta in anexa nr. 6.
(4) Justificarea consumului de medicamente si de produse prevazute la alin. (3) se va face de catre medicul sau cadrul mediu din cantonament, in conformitate cu normele legale in vigoare, conform instructiunilor privind sarcinile personalului medico-sanitar in cantonamente.

Art. 43
(1) Conducerile bazelor sportive, cantonamentelor, respectiv ale cantinelor sportive, hotelurilor si restaurantelor sportive si ale altor unitati destinate sportivilor vor asigura conditiile igienico-sanitare de functionare a acestor unitati in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
(2) Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, prin inspectia sanitara de stat, vor asigura controlul respectarii normelor de igiena si vor aplica sanctiuni pentru nerespectarea acestora, iar prin personalul implicat in supravegherea starii de sanatate si realizarea programelor de sanatate vor asigura controlul periodic de specialitate al conditiilor igienico-sanitare de functionare a unitatilor prevazute la alin. (1).

Art. 44
Anexele nr. 1 - 7 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

Materialul este publicat avand in vedere  liberul acces la informatiile de interes public.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.