MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Arhiva


Opinie

Sistemul Sanitar si Medicina SportivaProiect legislativ in Medicina Sportiva
   
 Despre Sistemul Sanitar se scrie si se vorbeste aprope zilnic si de cele mai multe ori - nu de bine. Este adevarat - suntem inca foarte departe (chiar dupa 16 ani de Libertate) de a avea un Sistem Sanitar functional din toate punctele de vedere, iar acest lucru trebuie sa ne determine sa trecem la actiune.
  Medicna Sportiva functioneaza inca la periferia Sisitemului Sanitar, ca o institutie bugetara fara interes, dupa un sistem vechi (imaginat prin anii '60-'70), cu norme care nu mai fac fata cerintelor actuale a unei societati moderne.
 De aceea initiativa legislativa a D-lui Prof. Univ. Dr. Dan Sabau,  Senator PNL, Presedintele Comisiei pentru Sanatate Publica din Senatul Romaniei, in domeniul Medicinei Sportive mi se pare salutara si consider ca trebuie sprijinita de toti cei interesati de acest domeniu  (cititi propunerea legislativa oficiala).
 Deoarece sunt extrem de interesat de viitorul Medicinei Sportive mi-am permis sa rescriu initiativa legislativa a D-lui Senator, din  punctul de vedere al practicianului, pastrand totusi absolut toate ideile Domniei Sale;  doresc ca acesta ultima varianta a Legii  privind organizarea si functionarea serviciilor de medicina sportiva sa fie vazuta ca o propunere si sa reprezinte un instrument de lucru util pentru  ca rezultatul final sa fie o lege aplicabila de tip european .
Sugestiile Dvs


Arhiva
Propunere Legislativa in Medicina Sportiva - Dr Gabriel Panait
varianta Nr.7 - 30 august 2006
realizata cu sprijinul D-lui Dr Gheorghe Dumitru - Constanta

Propunere Legislativa in Medicina Sportiva
Lege privind organizarea si functionarea serviciilor de medicina sportiva

Capitolul I - Dispozitii Generale

Art. 1.
Activitatea personalului medico-sanitar de specialitate privind controlul medical al sportivilor si asigurarea serviciilor de medicină sportivă catre populaţie(servicii medicale esenţiale, servicii medicale extinse şi servicii medicale adiţionale), pentru orice persoană implicată in sportul de performanţă sau sportul pentru toti / sportul pentru sănătate, se realizează  in condiţiile prezentei legi.

Art.2.
(1) Structurile sportive (Cluburi, Asociatii, Federaţii, Ligi profesioniste, unităţile de invăţămant cu profil sportiv, alte organizaţii sportive etc) si organizatorii de competiţii sportive din sectoarele public, privat, inclusiv cu capital străin, sunt obligate să asigure supravegherea stării de sănătate a persoanelor angrenate in activităţi sportive, în relaţie cu determinanţii specifici activitaţii sportive, prin servicii de medicină sportivă.
(2) Sportivii romani legitimaţi la structuri sportive din afara Romaniei, participanţi la antrenamente si competitii sportive in Romania (si care  se desfasoara in afara activitatii acestor structuri),  vor efectua controlul medical prin servicii  de medicină sportivă din Romania. In cazul in care acestia participa la antrenamente si competiţii impreună cu structura sportivă straină - sportivii se vor supune regulamentelor interne ale structurii sportive/ţării respective.
(3) Sportivii cetateni străini care doresc legitimarea in structuri sportive din Romania vor efectua controlul medical prin servicii de medicină sportivă din Romania.
(4) Elevii si studentii institutiilor de invătămant cu profil sportiv vor efectua controlul medical initial (la inscriere) si periodic prin servicii de medicină sportivă.
(5) Sportivii romani nelegitimaţi (inclusiv elevi, studenţi, veterani) participanţi la competiţii sportive organizate pentru aceste categorii de persoane,vor efectua controlul medical prin servicii de medicinăă.
(6) Servicii medicale si controlul medical prin servicii de medicină sportivă, va fi asigurat, la cerere, si pentru: sportiv
(a) alte categorii de profesionisti in domenii cu pronunţat caracter sportiv (dans, balet, artisti de circ, cascadori etc.)
(b) populaţia implicata in sportul pentru toti / sportul pentru sănătate.

Art. 3.
(1) Serviciile de medicină sportivă funcţionează potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice, activitatea acestora având un caracter preventiv si curativ.
(2) Atribuţiile serviciului de medicină sportivă, sunt in concordanta cu curicula de pregatire in specialitate:
a) evaluarea riscurilor medico-sportive, incluzand expertiza si contraexpertiza medico-sportiva; b) eliberarea de avize practicanţilor diferitelor forme de sport;
c) monitorizarea stării de sănătate a sportivilor prin: examene medicale la inceperea activitaţii sportive, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activitaţii sportive si dupa incetarea activitaţii sportive;
d) stabilirea diagnosticului medical si medico-sportiv;
e) acordarea asistenţei medicale de urgenţă si, dupa caz, curative, în caz de accidente de sport sau boli acute în timpul activităţii sportive;
f) recuperarea-refacerea sportiva, reinserţia si reorientarea sportiva în caz de accident, boală legată de profesia/activitatea sportiva, sau in caz de afecţiuni cronice
g) utilizarea exercitiului fizic si sportului ca mijloc terapeutic eficient, in cadrul terapiei complexe de corectare sau vindecare a unor tulburari organice si / sau functionale;
h) comunicarea riscului medico-sportiv persoanei examinate;
i) consilierea angajatorului privind adaptarea efortului la caracteristicile psihofiziologice ale sportivilor;
j) consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate şi securitate in activitatea sportiva;
k) consilierea sportivilor in privinţa consumului de alcool, a fumatului, informarea asupra agenţilor dopanţi si asupra politicii antidoping, a igienei si a educaţiei pentru sănătate;
l) consilierea populaţiei in privinţa necesitaţii de a presta efort fizic cu regularitate si a efectelor benefice a exerciţiilor fizice si sportului pentru sănătate;
m) participarea la sistemul informaţional naţional privind accidentele şi patologia specifica;
n) realizarea cercetarii stiinţifice in domeniul medicinei sportive si participarea la imbunataţirea asistentei medicale de specialitate;
o) activităţi de învăţământ în specialitatea medicină sportivă, în cabinetele medicilor instructori formatori;
(3) Serviciul de medicină sportivă poate avea atribuţii suplimentare, putand desfasura si alte activităţi specifice in concordanţă cu supra/specializarile personalului (in conformitate cu atestatele de studii complementare).

Art. 4.
(1) Serviciile de medicină sportivă vor fi coordonate de medici specialişti de medicină sportivă şi vor avea în structură asistenţi medicali cu pregătire de profil.
(2) Serviciile de medicină sportivă pot avea in componenta si medici de alte specialitati, precum si alte tipuri de personal cu studii superioare si medii - psihologi, fizio/kinetoterapeuti, profesori de sport, biochimisti, laboranţi, maseuri etc, activitatea acestora fiind coordonata de medicul de medicină sportivă.
(3) Activitatea medicilor de alte specialitati avand competenta de management in medicină sportivă sau medicilor rezidenţi in medicină sportivă, angajati ai diverselor structuri sportive, este coordonata de un serviciu de medicină sportivă - public sau privat.
(4) Medicul specialist de medicină sportivă este medicul care a obţinut specialitatea medicină sportivă, în condiţiile legii; profesia de medic specialist de medicină sportivă se exercita pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentei legi si a legislaţiei in vigoare.
(5) Specialitatea de medicină sportivă este cuprinsă in nomenclatorul de specialitaţi al Ministerului Sanatatii Publice.
(6) Serviciile de medicină sportivăcolaborează cu toate celelalte specialităţi medicale, cu respectarea specificului specialităţii şi asigurarea transmiterii reciproce a tuturor datelor relevante cu privire la starea pacientului.

Art.5.
Ministerul Sănătăţii Publice stabileşte personalul medical superior şi mediu sanitar, necesar pentru asigurarea serviciilor de medicină sportivă către intreaga populaţie, şi aprobă programul naţional de formare profesională.

Art. 6.
(1) Ministerul Sănătăţii Publice abilitează serviciile de medicină sportivă, care pot fi:
a. cabinete de medicină sportivă din centre medicale, publice şi private;
b. secţii de medicină sportivă din institute de cercetare;
c. secţii clinice de medicină sportivă din spitale publice sau private;
d. Institutul National de Medicină Sportivă ca centru de monitorizare a unităţilor cu risc profesional sportiv;
e. unitatile medicale mobile, destinate asistentei de specialitate şi controlului medical periodic, care se deplaseaza la sediul structurilor sportive pe care le deservesc, aparţin uneia din formele de organizare de la punctele (a-e).
(2) Servicii de medicina sportiva pot furniza si unitati de profil din cadrul ministerelor ori instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, cu respectarea prevederilor prezentei legi;*
(3) Serviciile de medicină sportivă existente se reorganizează, cu respectarea dispoziţiilor legale privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, ca:
a) serviciu de medicină sportivă - unitate funcţională în structura unităţilor de stat sau private;
b) serviciu de medicină sportivă, înfiinţat în baza legislaţiei privind societăţile comerciale.
(4) medicii de medicină sportivă pot opta liber pentru una din formele de organizare, cu reorganizarea corespunzătoare a structurilor actuale.
* cu acordul Ministerului Sanatatii Publice - prevedere introdusa la cererea unor colegi angajati ai unor astfel de institutii.

Art. 7.
Spatiile in care functioneaza reteaua de medicină sportivă raman in gestiunea/patrimoniul Autorităţilor de Sănătate Publică judetene şi a municipiului Bucuresti sau a Primariilor locale, in cazul in care medicul titular optează pentru funcţionare in regim public sau se reorganizează, prin concesionare sau vanzare către medicul titular, cu respectarea legislaţiei in vigoare, in cazul in care acesta optează pentru funcţionare in regim privat.

Art.8.
Activitatea de medicină sportivă la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, este coordonată metodologic şi informaţional de Institutul National de Medicină Sportivă din Bucuresti, in colaborare cu Autorităţile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Art.9.*
(1) Institutul National de Medicină Sportivă din Bucuresti - forul metodologic national, asigură asistenţă şi îndrumare tehnică de medicină sportivă la nivel naţional prin reteaua publică de medicină sportivă şi efectuează studii de cercetare in domeniul medicinei sportive.
(2) Reţeaua publică de medicină sportivă este formată din Institutul National de Medicină Sportivă din Bucuresti şi structurile de medicină sportivă ce funcţioneaza la nivel naţional dupa reorganizare şi ai căror medici optează pentru rămanerea in domeniul public , conform Art.6 aliniatul(3).
(3) Reţeaua publică de medicină sportivă este finanţată de către Ministerul Sanatatii Publice;
(4) Reţeaua publică de medicină sportivă poseda autonomie decizionala medicala şi locala fata de Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucuresti; transferurile şi detasarile de orice fel in cadrul reţelei publice de medicină sportivă necesită acordul medicului in cauză;
(5) La nivelul Institutului Naţional de Medicină Sportivă Bucuresti se va creea o bază de date informatizată, cu informaţii medicale ale sportivilor legitimaţi de pe teritoriul Romaniei, baza accesibila on-line tuturor medicilor specialisti de medicină sportivă activi (din domeniul public sau privat) din Romania, pe baza unui cod individual.
(6) Institutul National de Medicină Sportivă din Bucuresti colaboreaza cu structurile universitare de profil si cu Colegiul Medicilor din Romania pentru elaborarea codurile deontologice profesionale şi ghidurile de practică în domeniul medicinei sportive; ghidurile de practică în domeniul medicinei sportive se transmit ca propuneri Ministerului Sanatatii Publice pentru avizare si elaborarea cadrului legal.
* cu acordul Ministerului Sanatatii Publice şi Institutului National de Medicină Sportivă

Art. 10
Detinatorul serviciului de medicină sportivă:
(1) este obligat să respecte independenta medicului de medicină sportivă, in exercitarea profesiei;
(2) asigură respectarea standardelor de calitate în organizarea serviciului propriu;
(3) este obligat să asigure fondurile necesare pentru:
a) aparatura de specialitate, medicamentele de urgenţă, materialele sanitare consumabile, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii Publice;
b) deplasarile / detasarile personalului medico-sanitar in interes de serviciu, inclusiv in cadrul unitatilor mobile, plata orelor suplimentare, serviciu in conditii deosebite, serviciu in conditii de noapte, in zilele de sambata şi duminica; plata acestor drepturi este consemnata in contractul colectiv de munca, in cazul reţelei publice de medicină sportivă şi in contractul individual de muncă, in cazul serviciilor private de medicină sportivă.

Art. 11.
Serviciul de medicină sportivă organizat de detinatorul public sau privat, respectă timpul minim necesar pentru asigurarea calităţii prestaţiilor de medicină sportivă.
(1) Acest timp este de o oră pe lună pentru 10 sportivi care necesită supraveghere medicală specifică.
(2) Timpul minim pentru o consultaţie de medicină sportivă este de 15 minute.

Art. 12.*
(1) Indiferent de forma de organizare, serviciul medical de medicină sportivă poate realiza venituri, in conformitate cu normele legale in vigoare, din:
a) unitate bugetara - finanaţata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice sau al ministerelor ori instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru secţiile universitare;
b) de la bugetele locale;
c) contracte pentru servicii furnizate în cadrul programelor de sănătate publică;
d) contracte încheiate cu autorităţile teritoriale de sănătate publică, pentru servicii de medicină comunitară;
e) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu Case de asigurări de sanatate (publice sau private) pentru servicii esentiale, extinse si/sau aditionale, sau cu alte persoane fizice sau juridice;
f) contracte încheiate cu terţi, pentru servicii aferente unor competenţe suplimentare;
g) servicii medicale la cerere cu plata directă din partea beneficiarilor;
h) servicii de consiliere medicala;
i) donaţii şi sponsorizari;
j) activitaţi contractate cu unitaţi de invaţamant şi cercetare inclusiv cu cele din reţeaua Ministerului Sanataţii Publice(contracte de cercetare sau pentru activitatea didactică);
k) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
l) alte surse conform dispoziţiilor legale, inclusiv din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.
(2) Pentru furnizarea serviciilor de specialitate catre populatie, serviciul de medicina sportiva poate incheia contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru pachetul de servicii medicale de baza din cadrul asigurarilor de sanatate si/sau pentru asigurari voluntare suplimentare de sanatate, potrivit legii; pachetul de servicii medicale de baza si cel suplimentar se stabilesc prin contract, in concordanta cu curicula de pregatire in specialitate si cu supra/specializarile personalului.
* cu acordul Ministerului Sanatatii Publice şi a Ministerelor de resort;

Art. 13.
(1) Sportivul legitimat trebuie sa deţina un carnet de sănătate medico-sportiv, in care se consemneaza:
a) antecedentele heredo-colaterale;
b) antecedentele personale fiziologice şi patologice;
c) diagnosticele stării de sănătate;
d) avizele epidemiologice;
e) diagnosticele stării de dezvoltare fizică şi nutriţie;
f) diagnosticele capacităţii de efort fizic;
g) avizele medico-sportive;
h) carnetul de sănătate va cuprinde şi rubrici - in care se vor consemna eventualele situaţii de incapacitate de sport apărute după avizare.
(2) Carnetul de sănătate medico-sportiv se afla obligatoriu la medicul sportiv care asigura asistenta de  specialitate; situatia in care carnetul de sănătate medico-sportiv nu se afla in posesia medicului, semnifică faptul ca acel sportiv nu se (mai) află sub supravegherea medicului respectiv;
(3) In cazul in care sportivul are indicaţie de repaus fizic sau sportiv, se vor inscrie in carnetul de sănătate diagnosticul, perioada de restricţionare şi indicaţiile medico-sportive;
(4) Modelul carnetului de sănătate medico-sportiv va fi elaborat de Ministerul Sanatatii Publice in colaborare cu Institutul National de Medicină Sportivă din Bucuresti, ca for metodologic, şi va cuprinde elemente de protecţie impotriva eventualelor tentative de falsificare.
a) datele de identitate şi codul numeric personal;
b) tipul asigurării de sănătate (pachet de baza sau suplimentar);
c) informatiile medico-sportive, conform alin(1);
d) grupa sanguină şi Rh;
e) identificarea structurii sportive care emite cardul;
f) numărul cardului si data emiterii.
(5) Carnetului de sănătate medico-sportiv este eliberat de prima structură sportivă care legitimează sportivul.

Art. 14.
(1) Deţinatorul serviciului de medicină sportivă, in caliate de angajator (public sau privat), nu poate influenţa in nici un fel activitatea medicală, conţinutul acesteia, concluziile şi măsurile stabilite de medicul specialist.
(2) Medicul specialist de medicină sportivă este singurul specialist care poate decide cand este cazul de repaus fizic/sportiv, şi care poate consemna acest lucru in carnetul de sănătate medico-sportiv.
(3) In cazul in care indicaţia / recomandarea medicala este refuzată, acest lucru va fi consemnat in carnetul de sănătate medico-sportiv, care este restituit sportivului, aceasta insemnand retragerea medicului din activitatea curentă de asistentă medicală pentru sportivul in cauză, sportivul fiind indrumat spre medicul de familie in a cărui evidenţă se află.

Capitolul II - Controlul medical preventiv

Art.15.
(1) Controlul medical al sportivilor (legitimaţi şi nelegitimaţi) se efectuează cel putin semestrial, in cadrul serviciilor publice sau private de medicină sportivă, fiind urmat de eliberarea avizului medico-sportiv.
(2) In zonele in care nu funcţionează servicii de medicină sportivă, controlul medical initial şi periodic al sportivilor (legitimaţi şi nelegitimaţi) şi eliberarea avizului medico-sportiv, se vor realiza in cadrul serviciilor de specialitate apropiate, sau de către unitaţi mobile ale acestora, cu avizul Autorităţii de Sănătate Publică teritorială.

Art.16.
(1) Participarea elevilor/studenţilor la orele de educaţie fizică scolară nu necesita, in mod normal, avizare medico-sportiva, cu exceptia situaţiilor prevazute la alin.(2) şi (3), respectiv Art.2 aliniatul (4) şi (5) din prezenta lege şi a altor prevederi legale;
(2) Activitatea de educatie fizică scolară poate fi avizată de către servicii publice sau private de medicină sportivă la cererea medicului de medicină scolară, al medicului de familie sau al altui specialist, dacă exista suspiciunea unui risc medico-sportiv.
(3) Scutirea de activitate fizică scolară pe o perioadă mai mare de 1 lună, necesită evaluare medico-sportivă in cadrul unui serviciu de medicină sportivă public sau privat.

Art.17.
Structurile sportive şi sportivii - amatori sau profesionisti, legitimaţi sau nelegitimaţi - inclusiv persoanele implicate in sportul pentru toţi / sportul pentru sănătate au libertatea de a alege serviciul de medicină sportivă.

Art.18.
(1) Controlul medical al sportivilor componenţi ai Loturilor Naţionale şi Olimpice stabilite anual de Federatiile sportive Nationale se efectuează de cel putin 2 ori pe an in cadrul Institutului National de Medicină Sportivă Bucuresti.
(2) Efectuarea controlului medical periodic, a anumitor examene medicale de specialitate si a expertizelor medico-sportive poate fi asigurată la cerere, contra cost, cu aprobarea conducerii, de catre Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti, şi pentru sportivii care nu fac parte din loturile nationale şi olimpice, sumele incasate constituindu-se ca venituri proprii ale acestei instituţii.

Art.19.
(1) Medicul specialist de medicină sportivă este singurul in măsura a stabili intervalul de timp dintre controalele medicale periodice, dar nu mai putin de 2 controale pe an.
(2) Medicul specialist de medicină sportivă este singurul in masura a stabili ce investigatii vor fi efectuate de sportivi in vederea avizării - conform fisei de examinare medico-sportiva elaborată de Ministerul Sanatatii Publice, in colaborare cu Institutul National de Medicină Sportivă, medicul putand solicita şi alte examinari medicale suplimentare de specialitate.
(3) Explorarile funcţionale şi examenele medicale de specialitate se pot efectua in toate unitaţile din ţară sau din strainatate, medicul specialist de medicină sportivă putand sa nu ia in consideratie documente medicale care prezinta vicii evidente de formă, sau care intra in contradicţie cu rezultatele  altor investigaţii;
4) Medicii de alte specialitaţi care colaborează cu medicul specialist de medicină sportivă pentru efectuarea examenelor medicale,  in vederea stabilirii diagnosticului sau avizarii medico-sportive, au drept decizional strict in domeniul specialitatii lor; decizia finala asupra actului medical,  in ceea ce priveste eliberarea avizului medico-sportiv unui practicant de sport,  revine numai medicului specialist de medicină sportivă.

Art.20.
(1) Rezultatele examinarilor efectuate precum şi indicaţiile şi contraindicaţiile medicale,  vor fi consemnate in avizul medico-sportiv emis şi in carnetul de sănătate medico-sportiv, aplicandu-se totodata şi viza medicală pe carnetul de sănătate medico-sportiv(pentru sportivii legitimati),  de către serviciul de medicină sportivă care a efectuat controlul.
(2) Avizul/Viza medicală prevazuta la alin.1 este obligatorie pentru participarea la antrenamente şi competitii şi va cuprinde urmatoarele:
- data efectuării controlului;
- semnătura şi parafa medicului examinator;
- stampila serviciului de medicină sportivă in care s-a efectuat controlul medical;
- tipul avizului medico-sportiv: A, B, C, D, E, conform Art.21.;
- data expirării avizului.

Datorita existentei a doua pareri divergente (cititi mai mult despre avizul medico-sportiv - click!) -
 in ceea ce priveste metoda de avizare a activitatii sportive - am realizat 2 variante (propuneri) de avizare, ambele in opinia mea functionale, ambele cu argumente pro sau contra (atat “tehnic” cat si etic):

Varianta I
- reprezinta optiunea personala si este conceputa astfel incat decizia finala privind activitatea sportiva revine sportivului (reprezentantului legal al acestuia) indiferent de opinia medicala; medicul trebuie sa consilieze pacientul, sa il sprijine, dar nu poate sa-i impuna decizia sa!
- sportivul este “obligat” sa-si cunoasca starea de sanatate (obligativitatea examenului medical) dar NU poate fi obligat sa se conformeze deciziei medicale
- decizia finala (ca si consecintele) apartin sportivului si nu unui medic, institutii sau chiar statului Roman.
- existenta “libertatii” decizionale face ca existenta unor Comisii de expertiza-contraexpertiza sa fie inutila.
 Varianta II
- este scrisa utilizand sistemul actual “apt-inapt” (cu care personal nu sunt de acord) in care am introdus si niste “nuantari”, care sunt deja utilizate in practica, si ma refer la “avizul provizoriu” si la “incapacitatea” temporara;
- acest sistem, care obliga sportivul sa se “conformeze” deciziei medicale, aduce necesitatea existentei unor Comisii de expertiza-contraexpertiza, cu aparitia unor structuri suplimentare si ... a unui articol suplimentar.
- aceasta varianta prezinta in opinia mea un singur criteriu “solid” - se evita (ipotetica) situatia in care un sportiv isi “asuma” responsabilitatea ca apoi sa solicite ajutorul societatii (adica consecintele... revin sub forma de costuri, societatii).
Art.21.
Concluziile medicului specialist de medicina sportiva stabilite in urma examinarii medico-sportive, se pot concretiza in 5 tipuri de aviz medico-sportiv:

(1) Aviz medico-sportiv tip A:
- in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - sportivul a fost declarat “sănătos in momentul examinarii”;


(2) Aviz medico-sportiv tip B:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - nu prezinta risc major medico-sportiv pentru sanatate; in conditiile respectarii indicatiilor medicale;


(3) Aviz medico-sportiv tip C:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - nu prezinta risc major (actual) medico-sportiv pentru sanatate, dar poate prezenta risc de evolutie nefavorabila pe termen mediu şi lung;


(4) Aviz medico-sportiv tip D:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - implica o incapacitate temporara pentru antrenamente si/sau competitii (necesita supraveghere medicala si/sau tratament);

(5) Aviz medico-sportiv tip E:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - prezinta risc major pentru sănătate in conditiile efortului sportiv;(7) Avizul medico-sportiv se elibereaza pentru sportul, categoria/postul si grupa de varsta pentru care a fost efectuata examinarea, pe perioada stabilita de medicul examinator, cu respectarea prevederilor Art.19 alin.(1).
(8) Examenul medical nu poate exclude existenta unei patologii latente sau iminente (ce nu a putut fi diagnosticată prin mijloacele de examinare uzuale) ce poate fi declansată sau agravată de efortul sportiv, la care se adaugă riscul patologic şi traumatic obisnuit pentru sportul respectiv.
(9) Incadrarea diagnosticului medical in unul din cele 5 tipuri de aviz este strict de competenta medicului specialist de medicină sportivă; avizul medico-sportiv reprezintă opinia liberă a medicului examinator şi poate fi sustinută sau nu de alte servicii de medicină sportivă.


Art.22.
(1) Indicatiile cuprinse in avizul medico-sportiv reprezintă recomandări medicale atat pentru sportivi, cat şi pentru antrenorii şi medicii care coordoneaza procesul de pregătire al sportivilor.
(2) Lipsa examenului medico-sportiv initial/periodic atrage interdictia de a participa la antrenamente şi competitii;
(3) Participarea la antrenamente şi competitii nu este conditionată de tipul avizului medico-sportiv (favorabil sau nefavorabil);
(4) In cazul avizelor de tip D şi E, care semnifică absenta acordului medical, participarea la antrenamente şi competitii se poate face pe riscul propriu al sportivului.
 
Art.21.
Concluziile medicului specialist de medicina sportiva stabilite in urma examinarii medico-sportive, se pot concretiza in 5 tipuri de aviz medico-sportiv:

(1) Aviz medico-sportiv tip A:
- in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - sportivul a fost declarat “sănătos in momentul examinarii”; sportivul este “apt” pentru antrenamente si competitii;

(2) Aviz medico-sportiv tip B:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - nu prezinta risc major medico-sportiv pentru sanatate; sportivul este “apt” pentru antrenamente si competitii in conditiile respectarii indicatiilor medicale;

(3) Aviz medico-sportiv tip C:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - nu prezinta risc major medico-sportiv pentru sanatate dar necesita supraveghere medicala si/sau investigatii suplimentare; sportivul este “apt” pentru antrenamente si competitii in conditiile respectarii indicatiilor medicale;
- avizul medico-sportiv tip C - este un aviz provizoriu si se elibereaza pe o perioada de maxim 30/45 zile;

(4) Aviz medico-sportiv tip D:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - necesita supraveghere medicala si/sau tratament; sportivul este “inapt temporar” pentru competitii si/sau antrenamente conform precizarilor medicale;

(5) Aviz medico-sportiv tip E:
- diagnosticul stabilit in urma examenelor clinice şi/sau paraclinice efectuate - prezinta risc major pentru sănătate in conditiile efortului sportiv; sportivul este “inapt” pentru antrenamente si competitii;

(7) Avizul medico-sportiv se elibereaza pentru sportul, categoria/postul si grupa de varsta pentru care a fost efectuata examinarea, pe perioada stabilita de medicul examinator, cu respectarea prevederilor Art.19 alin.(1).
(8) Examenul medical nu poate exclude existenta unei patologii latente sau iminente (ce nu a putut fi diagnosticată prin mijloacele de examinare uzuale) ce poate fi declansată sau agravată de efortul sportiv, la care se adaugă riscul patologic şi traumatic obisnuit pentru sportul respectiv.
(9) Incadrarea diagnosticului medical in unul din cele 5 tipuri de aviz este strict de competenta medicului specialist de medicină sportivă; avizul medico-sportiv reprezintă opinia liberă a medicului examinator şi poate fi sustinută sau nu de alte servicii de medicină sportivă.
(10) Serviciul de medicina sportiva (public sau privat) poate solicita efectuarea unei contraexpertize medico-sportive in cadrul unei Comisii de expertiza-contraexpertiza medico-sportive.

Art.22.
(1) Indicatiile cuprinse in avizul medico-sportiv reprezintă recomandări medicale obligatorii atat pentru sportivi, cat şi pentru antrenorii şi medicii care coordoneaza procesul de pregătire al sportivilor.
(2) Lipsa avizului medico-sportiv favorabil atrage interdictia de a participa la antrenamente şi competitii;
(3) La cererea sportivului, acesta poate fi examinat de unul sau mai multe servicii de medicina sportiva si de catre o Comisie de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva;
(4) Pentru participarea la antrenamente si competitii se va lua in considerare ultimul aviz obtinut sau avizul Comisiei de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva, pe perioada corespunzatoare;

Art. EXPERTIZA-CONTRAEXPERTIZA.
(1) In cadrul Institutuliu National de Medicina Sportiva Bucuresti precum si in cadrul altor servicii de medicina sportiva (publice sau private) se pot constitui, la cererea serviciului respectiv, si cu acordul Ministerului Sanatatii Publice, Comisii de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva.
(2) Atributiile Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva sunt cele prevazute la Art.3. alin(2) literele:a,b,d,h,m,n;
(3) Comisia de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva este formata, in functie de profilul cazului din:
a) 3 medici specialisti de medicina sportivă, de preferat apartinand unor servicii diferite; medicul sef de comisie este cel cu gradul didactic/profesional si/sau cu vechimea in specialitate cea mai mare;
b) 1-2 medici specialisti de medicina sportivă supleanti (optional);
c) 1-3 medici consultanti din specialitatile impuse de profilul cazului, dintre care cel putin un medic pediatru in cazul unui sportiv minor; medicii consultanti se stabilesc de catre seful comisiei.
(4) Componenta Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva, in ceea ce priveste medicii de specialitate, se avizeaza de catre Ministerul Sanatatii Publice pe o perioada de 2 ani sau la nevoie;
(5) Un medic de specialitate nu poate activa simultan in doua Comisii de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva;
(6) In cadrul unui serviciu de medicina sportiva nu pot functiona simultan doua Comisii de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva;
(7) Activitatea Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva este autofinantata - prin servicii medicale la cerere cu plata directă din partea beneficiarilor; valoarea serviciilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva se stabilesc in functie de valoarea consultatiei pentru fiecare membru al comisiei in parte;
(8) Alte precizari privind organizarea si functionare Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva se stabilesc prin regulament propriu.
In final, decizia privind modul de avizare va apartine legiuitorului - (si) in functie de viziune de ansamblu - in ceea ce priveste functionarea sistemului sanitar.

Art.23.
(1) Federatiile sportive nationale vor inregistra şi vor elibera carnete de legitimare* numai pentru sportivii care prezintă avizul medico-sportiv pe carnetul de sănătate medico-sportiv;
(2) Avizul medico-sportiv obtinut de la medici de alta specialitate sau de la alte unităti sanitare decat cele prevazute la Art.6(1) nu vor fi luate in considerare şi constituie motive de anulare a rezultatelor sportive;
(3) Eliberarea avizului medico-sportiv de catre alte unităti decat cele de medicină sportivă,  sau de catre medici de alta specialitate, constituie abatere de la normele de etica profesională şi deontologie medicală şi vor fi analizate şi sanctionate de Colegiul Medicilor din Romania.
* nota:"Carnetele de legitimare" - se refera la actualele carnete de sportiv - cu care sportivul intra in teren; acesta nu va fi eliberat decat daca exista viza pe Carnetul de sănătate medico-sportiv - deci un sportiv legitimat va avea 2 carnete!

Art.24.
(1) Abaterile disciplinare ale cadrelor medico-sanitare vor fi analizate şi sanctionate de conducerile unitatilor sanitare la care sunt angajate, in conformitate cu prevederile legale şi cu prevederile regulamentelor de ordine interioară.
(2) Sesizarile şi reclamatiile privind abaterile de la normele de etica profesionala şi deontologie medicală ale personalului medical din serviciile de medicină sportivă vor fi analizate şi sanctionate, dupa caz, de Colegiul Medicilor din Romania sau Colegiul Asistentilor.

Art.25.
(1) Contraindicatiile medico-sportive relative şi absolute sunt stabilite ori de cate ori se impune, de catre Institutul National de Medicină Sportivă - in functie de evolutia cunostintelor in domeniu, şi sunt propuse Ministerului Sanatatii Publice şi Agentiei Nationale pentru Sport pentru elaborarea normelor legislative.


(2) Institutul National de Medicină Sportivă stabileste, ori de cate ori se impune, baremul afectiunilor pentru care se elibereaza scutirea de activitate fizică scolara - care este propus Ministerului Sanatatii Publice şi Ministerului Educatie Nationale pentru elaborarea normelor legislative.
 
(1) Contraindicatiile medico-sportive relative şi absolute sunt stabilite ori de cate ori se impune, la propunerea Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva, de catre Institutul National de Medicină Sportivă - in functie de evolutia cunostintelor in domeniu, şi sunt propuse Ministerului Sanatatii Publice şi Agentiei Nationale pentru Sport pentru elaborarea normelor legislative.
(2) Institutul National de Medicină Sportivă stabileste, ori de cate ori se impune, la propunerea Comisiilor de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva, baremul afectiunilor pentru care se elibereaza scutirea de activitate fizică scolara - care este propus Ministerului Sanatatii Publice şi Ministerului Educatie Nationale pentru elaborarea normelor legislative.
*in doua variante in functie de varianta de avizare aleasa

Capitolul III - Asistenta medicala in antrenamente şi competiii

Art.26.
Asistenta medico-sportiva la antrenamente şi competitii poate fi asigurata de catre personalul medico-sanitar al serviciilor de medicină sportivă public sau privat, şi/sau de catre personalul medico-sanitar angajat al cluburilor şi asociatiilor sportive cu respectarea prevederilor Art.4(1-4).

Art.27.
La antrenamentele şi competitiile sportive care se desfasoara in cadrul bazelor sportive care au cabinete proprii de medicină sportivă, asistenta poate fi asigurată de şi catre personalul medico-sanitar al acestor unităti.

Art.28.
Detinatorii de baze sportive sunt obligati sa amenajeze şi sa doteze cabinetele proprii de medicină sportivă, in conformitate cu reglementarile in vigoare privind dotarea minima necesară, sau să asigure asistenta medicală de specialitate prin servicii de medicină sportivă.

Art.29.
(1) Asigurarea asistentei medicale pentru sportivi este separată de cea destinată publicului spectator;
(2) Organizatorii de competitii au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgentă pentru sportivi, prin servicii de medicină sportivă şi transportul de urgentă, cu ambulante (tip B sau C) echipate corespunzator si insotite de personal medico-sanitar, prin servicii medicale de urgenta, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
(3) Serviciul de medicină sportivă nu paraseste locul competitiei decat la terminarea acesteia - transportul si supravegherea medicală spre unitătile de urgentă este asigurat de serviciul de ambulantă;
(4) Delegarea personalului medico-sanitar se face in conformitate cu programul competitional, care va fi remis serviciului de medicină sportivă cu cel putin 5 zile inaintea disputarii competitiilor; competitiile care nu vor putea beneficia de asistentă medicală din partea serviciului/serviciilor de medicină sportivă, vor fi asistate  de catre personalului medico-sanitar specializat in medicina de urgentă;
(5) In judetele in care nu exista unitati medico-sportive publice sau private şi medici de specialitate, programul competitional va fi prezentat serviciilor de urgentă, solicitandu-se delegarea personalului medico-sanitar specializat in medicina de urgentă pentru suplinirea asistentei medico-sportive in timpul competitiei.
(6) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale prevazute la alin. (1), (2), (3) şi (4) revine organizatorilor de manifestari sportive.
(7) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale prevazute la alin(1), (2), (3) şi(4) sunt suportate de organizatori.

Capitolul IV - Asistenta la Loturile Nationale şi Olimpice

Art.30.
(1) Medicul de lot national sau olimpic acorda asistentă medicală sportivilor componenti ai acestor loturi in cantonamente şi competitii.
(2) Asistenta medicala este asigurata de catre personalul medico-sanitar al serviciilor de medicină sportivă, publice sau private şi/sau de catre personalul medico-sanitar angajat al federatiei respective,  cu respectarea Art.4 alin.(1-3).

Art.31.
(1) Nominalizarea şi revocarea personalului medico-sanitar al loturilor nationale şi olimpice - seniori, tineret şi juniori - se fac de catre federatiile interesate, cu respectarea prevederilor Art.4.
(2) Personalul medico-sanitar care acorda asistentă medicală sportivilor componenti ai loturilor nationale şi olimpice, indiferent de modul de organizare si subordonare a unitătii sanitare al carui angajat este, va fi coordonat şi indrumat din punct de vedere metodologic şi tehnic de Ministerul Sanatatii Publice prin Institutul National de Medicină Sportivă.

Art.32.
Orice caz de imbolnavire care necesita un repaus fizic(incapacitate de muncă) mai mare de 7 zile va fi trimis la Institutul National de Medicină Sportivă, pentru examene medicale de specialitate şi expertiză medicală.

Art.33.
Patologia/accidentele cu risc vital, sau decesele survenite in timpul procesului de pregatire sau in competitii, vor fi aduse imediat la cunostinta Institutului National de Medicină Sportivă Bucuresti, de catre medicul sau serviciul de medicină sportivă care asigura asistenta de specialitate, iar la cunostinta federatiei sportive nationale respective, de către corpul tehnic sau organizatori, după caz.

Art.34.
(1) Medicul de lot national sau olimpic raspunde de programarea sportivilor la controalele medico-sportive periodice care se efectueaza la Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti, in conformitate cu planul anual de pregătire.
(2) Medicul de lot national sau olimpic insoteste in mod obligatoriu sportivii la controalele prevazute la alin(1) şi informează Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti despre evolutia stadiului de pregătire şi a stării de sănătate a sportivilor intre cele doua controale medicale.
(3) Concluziile avizului medico-sportiv vor fi aduse individual la cunostintă sportivilor de catre medicul de lot national sau olimpic; sportivii işi vor exprima acordul ca informatiile medicale din avizul respectiv să poată fi furnizate echipei tehnice.

Art.35.
(1) Personalul medico-sanitar al loturilor nationale şi olimpice va acorda asistentă medicală in cantonamente şi in timpul competitiilor pe baza metodologiei de lucru stabilite de Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti;
(2) Indicatiile medicale privind starea de sănătate sunt obligatorii pentru conducerea tehnica şi pentru sportiv, răspunderea pentru nerespectarea acestora,  precum şi pentru eventualele consecinte negative in planul sănătatii şi/sau performantei sportivului, revenind celui/celor in cauză.

Art.36.
Federatiile sportive nationale vor asigura asistenta medicală a loturilor,  in functie de numărul sportivilor şi de importanta competitiei pentru care se pregătesc, precum şi  in concordantă cu prevederile regulamentelor internationale.

Capitolul V - Dispozitii Finale

Art.37.
Membrii Comisiei de Medicina Sportiva din cadrul Colegiului Medicilor din Romania nu pot activa in aceealsi serviciu de medicina sportiva.
Membrii Comisiei de Medicina Sportiva din cadrul Colegiului Medicilor din Romania nu pot activa in aceeasi Comisie de expertiza-contraexpertiza medico-sportiva sau serviciu de medicina sportiva.
*in doua variante in functie de varianta de avizare aleasa

Art.38.
(1) Trusa medicală de urgentă (medicamente de urgentă, materiale sanitare, aparatura) se asigură de către serviciul de medicină sportivă(public sau privat); sustinatoarele de efort, substantele de refacere şi alte medicamente şi materiale, in afara trusei medicale de urgentă, se asigura de către beneficiari.
(2) Continutul trusei medicale de urgentă se stabileste anual de către Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti - in luna decembrie - pentru anul calendaristic urmator, este facut public şi se comunica serviciilor de medicină sportivă şi institutiilor interesate la cererea acestora.

Art.39.
Decontarea serviciilor, medicamentelor şi materialelor, intre serviciul de medicină sportivă şi beneficiar se face in termen de 7 zile lucratoare de la terminarea actiunii, pe baza notei de consultatii şi servicii medicale, care constituie singura baza legală pentru decont şi in care beneficiarul semnează de primirea serviciilor, medicamentelor şi materialelor.

Art. 40.
Serviciile de medicină sportivă (publice sau private) au obligaţia să asigure raportarea datelor solicitate în sistemul informaţional naţional (morbiditate sportiva, morbiditate cu incapacitate temporară de muncă, accidente de sport etc.) şi in serviciul informational al Institutului National de Medicină Sportivă Bucuresti.

Art. 41.
Modelul pentru Fisa de examinare medico-sportiva, carnetul de sănătate medico-sportiv, nota de consultatii şi servicii medicale se stabileste prin ordin de către Ministerul Sanatatii Publice.
(un format posibil pentru Fisă de examinare medico-sportivă este prezentat in anexa de mai jos)

Art. 42.
Nerespectarea prevederilor prezentei legi, de către structurile implicate in activitatea sportivă, organizatorii de competitii, furnizorii de servicii in domeniul medicinei sportive, antrenori, sportivi etc., atrage răspunderea civila sau penală, după caz.

Art. 43.
Directia Generală asistentă medicală şi Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, Autorităţile de Sănătate Publică Judetene şi a Municipiului Bucuresti, Institutul National de Medicină Sportivă Bucuresti, Agentia Nationala pentru Sport, Directia generală coordonare, programe, relatii cu ministerele şi Comitetul Olimpic Roman, directiile pentru tineret şi sport din cadrul Departamentului pentru sport, directiile pentru tineret şi sport judetene şi a municipiului Bucuresti precum şi alte structuri sportive din domeniul public sau privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei legi.

Art. 44.
Prezenta Lege va intra în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 45.
În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu, Ministerul Sănătăţii Publice va elabora norme metodologice de aplicare a prezentului titlu, aprobate prin hotărâre a Guvernului/Ordin al Ministrului.

Art. 46.
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului şi al Ministrului Sănătătii şi Familiei nr. 1.058/404 din 2003 şi orice dispoziţie contrară prevederilor prezentei legi se abrogă.

Anexa - Fisa de examinare medico-sportiva (model)

Art.1
Avizul medico-sportiv se completeaza in 2 exemplare din care unul este inmanat sportivului sau reprezentantului legal al sportivului, iar unul ramane la serviciul de medicina sportiva care a efectuat examinarea.

Art.2
(1) Avizul medico-sportiv nu poate fi folosit decat pentru certificarea starii de sanatate in vederea participarii la antrenamente si competitii sportive;
(2) Cu acordul medicului de medicina sportiva emitent, avizul medico-sportiv poate fi folosit pentru certificarea starii de sanatate in fata autoritatilor statului, casele publice sau private de asigurari de sanatate si pentru societatile de asigurare.


Unitatea / Cabinetul Medical                                                                                       Nr:............/ data:......................

AVIZ MEDICO-SPORTIV

initiala / in continuarea fisei Nr:        data:              eliberata de:

NUME:                                          sex:      ani:         CNP:

sport:                          post/proba:                             vechime(ani):                    Club:

Legitimatie Sportiv Nr. data:


declar pe proprie raspundere urmatoarele:

1. NU / AM mai fost examinat din punct de vedere medico-sportiv – in luna..............., anul.........., orasul........................., cand
 NU / AM primit aviz favorabil pentru practicarea sportului - tip :................................. Precizari:....................................................................................................................................................................

2. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu afectiuni genetice / congenitale. Precizari:....................................................................................................................................................................

3. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de epilepsie, pierderi de constienta, convulsii, lesin, ameteala.
Precizari:....................................................................................................................................................................

4. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de afectiuni nervoase ( pareze, paralizii etc .) sau psihice (depresie, anxietate, schizofrenie etc.).
Precizari:....................................................................................................................................................................

5. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de tulburari cardiace ( angina, tulburari de ritm, afectiuni congenitale) sau vasculare.
Precizari:...................................................................................................................................
De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de modificari ale tensiunii arteriale .
Precizari:....................................................................................................................................................................

6. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de tulburari sangvine (anemie, tulburari de coagulare, imunitate scazuta, etc.).
Precizari:....................................................................................................................................................................

7. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de tulburari respiratorii (astm etc.) inclusiv tuberculoza.  NU / SUNT contact TBC.
Precizari:....................................................................................................................................................................

8. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit de boli hepatice (hepatita A, B, C, sau alte afectiuni).
Precizari:....................................................................................................................................................................

9. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu afectiuni renale / vezicale.
Precizari:....................................................................................................................................................................

10. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu DIABET zaharat sau alta afectiune endocrina.
Precizari:....................................................................................................................................................................

11. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu afectiuni dermatologice / venerice. Precizari:....................................................................................................................................................................

12. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu afectiuni reumatismele.
Precizari:....................................................................................................................................................................

13. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost diagnosticat cu afectiuni maligne.
Precizari:....................................................................................................................................................................

14. In ultimele 2 luni NU / AM suferit de boli infectioase ( hepatita, dizenterie, rujeola, rubeola, etc).
Precizari:....................................................................................................................................................................

15. NU / SUFAR de deficite vizuale sau auditive Precizari:....................................................................................................................................................................
NU / PORT ochelari sau proteza auditiva.
Precizari:....................................................................................................................................................................

16. NU / SUFAR de disabilitati fizice, psihice, intelectuale care afecteaza abilitatea autointretinerii sau autoingrijirii.
NU / SUNT posesor al unor ajutoare / pensii / scutiri de munca / alte scutiri pe motive medicale.
Precizari:....................................................................................................................................................................

17. In ultimele 12 luni NU / SUNT consumator ( dependent ) de alcool sau alte substante: amfetamine, canabis, cocaina, opioide, anxiolitice, sedative sau alte substante interzise in sport (substante hormonale, diuretice, etc.).
Precizari:....................................................................................................................................................................

18. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit traumatisme cranio-facio-cerebrale, vertebrale, toracice, abdomino-pelvine sau ale membrelor (entorse, luxatii, fracturi, leziuni musculo-ligamentare ) inclusiv traumatisme diverse  (arsuri majore, plagi taiate, plagi muscate, electrocutari, accidente auto, etc.) care sa necesite internare, tratament chirurgical sau medical.
 Precizari:....................................................................................................................................................................

19. De la examenul precedent / nastere – NU / AM efectuat examene radiologice /tomografice / ecografii / rezonanta  magnetica.
 Precizari:....................................................................................................................................................................

20.Pentru sexul feminin:In ultimele 12 luni NU / AM avut afectiuni ginecologice, obstetricale, sarcina. Precizari:....................................................................................................................................................................

21. De la examenul precedent / nastere – NU / AM fost spitalizat - NU / AM efectuat tratament spitalicesc.
Precizari:....................................................................................................................................................................

22. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit interventii chirurgicale.
De la examenul precedent / nastere – NU / MI-A fost recomandat tratament chirurgical. Precizari:....................................................................................................................................................................

23. De la examenul precedent / nastere – NU / AM suferit orice alte afectiuni sau traumatisme nementionate anterior care au durat peste 2 saptamani sau au reaparut, chiar fara consult medical (de exemplu: dureri la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul membrelor, etc. )
 Precizari:....................................................................................................................................................................

24. In ultimele 12 luni am fost vaccinat pentru:.....................................................................................................................

25. In prezent NU / SUNT sub tratament medicamentos sau alta forma de tratament.
Precizari:....................................................................................................................................................................

Consemnati daca in prezent va supara ceva in legatura cu sanatatea Dvs:....................................................................
................................................................................................................................................................................................

Pentru completarea acestui chestionar puteti solicita ajutorul medicului de familie sau personalului examinator.

Am luat la cunostinta ca: acest examen medical, efectuat conform Legii din M.O. Nr .../ ...., are scop preventiv; medicul examinator poate solicita examene medicale suplimentare, expertiza medico-sportiva sau efectuarea circuitului in cadrul Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti.

Termenul de valabilitate al acestui aviz se poate modifica odata cu modificarea starii de sanatate (incapacitate temporara sau definitiva pentru sport - aparuta ulterior avizarii ); orice modificare in starea de sanatate va fi adusa la cunostinta medicului de lot, medicului de familie, medicului de specialitate sau medicului sportiv emitent al prezentului aviz – pentru precizarea diagnosticului si inscrierea pe aviz a perioadei de incapacitate.

Prezentarea la examenul de avizare se va face insotit de documentele de identitate(original), legitimatia de sportiv (original), documentele medicale pentru consultatiile sau tratamentele efectuate in alte unitati sanitare (original plus o copie xerografiata), fisa de avizare precedenta (original) – exceptand avizarea initiala, insotitor major pentru sportivii minori (rude pana la gradul I sau antrenor).

Am luat la cunostinta ca declaratiile false sau inexacte pot conduce la modificarea concluziilor examenului medical, avizul fiind considerat nul, consecintele revenindu-mi in totalitate.

data:                            
 semnatura de conformitate (numai in prezenta martorului :                                          semnatura martor *:
 • sportiv                                                                        * personal medico-sanitar din unitatea
 • reprezentat prin:                                                            in care se desfasoara avizarea si care
  • NUME Prenume                              a verificat identitatea sportivului sau
  • BI / CI: seria Nr.                                                              insotitorului.
  • calitate:

Controlul medico-sportiv periodic

 • date anamnestice (precizari - completare):
 • anamneza medico-sportiva:
 • examen clinic / explorari functionale / laborator:
Tegumente si mucoase
DA / NU
examen DERMATOLOGIC
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Examen Dezvoltare Fizica
H=      cm
G=      Kg
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Aparat locomotor
Traumatologie Sportiva
DA / NU
examen ORTOPEDIE       
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Examen clinic pulmonar
Concluzii:                                     


Data:                                                             semnatura / parafa
DA / NU
Radiologie pulmonara:

Examen clinic cardio-vascular
Puls: /min;
T.A.= mmHg
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

DA / NU
Electrocardiograma repaus
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

DA / NU
Electrocardiograma efort
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

DA / NU
examen CARDIOLOGIE
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Aparat digestiv – clinic:        
Concluzii:                                     


Data:                                                             semnatura / parafa
Aparat renourinar – clinic:
Sistem endocrin:

Examen STOMATOLOGIC
Concluzii:                                     
Data:                                                             semnatura / parafa

DA / NU
Examen Oftalmologic:
Concluzii:                                     
Data:                                                             semnatura / parafa
DA / NU
Examen ORL:
Concluzii:                                     
Data:                                                             semnatura / parafa


DA / NU
Examen Neurologic clinic:
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

DA / NU
Electroencefalograma
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Explorari functionale si
Capacitate de efort
:
Concluzii:                                     

Data:                                                             semnatura / parafa

Examen laborator:
Data:
HLG                                                  
glicemie:
VSH
ionograma:
TGP
R.B.W.
Sumar urina


EXAMENE SUPLIMENTARE solicitate:                                    Concluzii:                      semnatura / parafa
( se vor atasa documentele, cu concluziile medicului care a facut solicitarea )

SINTEZA - Diagnostic - AVIZ MEDICO-SPORTIV                                                            semnatura / parafa
Data:
Diagnostic:
Indicatii:
AVIZ / Concluzii:
Am primit un exemplar:    data:                       semnatura:

Prezentul aviz medico-sportiv certifica starea de sanatate pentru:
participarea la antrenamente si competitii / diagnostic medical / certificare / societati asigurare.


Propunere legislativă in Medicina Sportivă - Dr Gabriel Panait (versiunea a VII-a) - 30 august 2006
Arhiva
IMPORTANT:

* Cititi si ...
 
10 septembrie 2006

Materialul publicat reprezinta opinia autorului. Autorul nu garanteaza ca informatiile continute in acest material sunt complete, actuale si este posibil sa existe erori.
Folositi acest material doar pentru informare - in cazul in care aveti intrebari - adresati-va autorului.
Materialul prezentat poate suferi modificari ulterioare.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.