MedicinaSportiva.Ro - Portal Romanesc de Medicina Sportiva
Newsletter Medicina Sportiva
*
PanSportMedical.Ro
 english 

 PanSportMedical
WebSite Romanesc de Medicina Sportiva
website medical * medicina sportiva * traumatologie - recuperare sportiva * nutritie * articole * informatii  Home

 Medicina Sportiva
 Traumatologie Sportiva
 Recuperare Medicala & Sportiva
 Dezvoltare Fizica
 Nutritie
 Sportul pentru toti
 Sistemul sanitar
 Link to PanSportMedical.Ro
 WebSite Map

 Forum  Medicina Sportiva:
www.medicinasportiva.ro


Link-uri utile:
 
www.DreptOnline.ro

*
 
Servicii
Contact
Despre Noi
 

Legislatie:


Opinie

Sistemul Sanitar si Medicina SportivaCapitolul 1.  Controlul medical si asistenta medicala pentru sportivi

A. Controlul medical preventiv

Art. 2
(1) Controlul medical al sportivilor amatori sau profesionisti legitimati (sau care urmeaza a fi legitimati) se efectueaza numai de catre medicii specialisti de medicina sportiva abilitati (avand avizul de libera practica medicala) sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale, in conformitate cu baremul examinarilor medicale prevazut in Anexa nr. 1, in cadrul: Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti, ambulatoriilor si cabinetelor de medicina sportiva, publice sau private, de pe teritoriul Romaniei.
(2) Medicii specialisti de medicina sportiva, angajati ai federatiilor sportive, cluburilor sportive, ai asociatiilor sportive sau ai altor structuri sportive, asigura sistenta medicala in antrenamente si competitii, pot efectua controlul medical periodic al sportivilor si au dreptul legal de a elibera avizul medico-sportiv pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale, numai in unitatile medicale prevazute la alin (1).
(3) Medicii de alta specialitate decat medicina sportiva, angajati de structurile sportive pentru asigurarea asistentei medicale curente la antrenamente, cantonamente si competitii vor putea efectua aceasta activitate numai sub coordonarea unui medic specialist sau serviciu de medicina sportiva.
(4) Medicii de alta specialitate decat medicina sportiva, angajati ai federatiilor sportive, cluburilor sportive, ai asociatiilor sportive au ai altor structuri sportive, care asigura asistenta medicala conform alin. (3), supravegheaza starea de sanatate a sportivilor sub coordonarea unui medic specialist de medicina sportiva dar nu au dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente si la competitiile sportive oficiale.
[Medicii specialisti de medicina sportiva angajati ai cluburilor si federatiilor au drept de avizare medico-sportiva deoarece drepturile obtinute prin specializare nu pot fi limitate de locul de munca]

Art. 3
(1) Elevii si studentii nelegitimati, participanti la competitiile sportive scolare sau universitare, care nu sunt prevazuti la Art. 2, vor efectua controlul medical semestrial in cabinetele de medicina generala, cabinetele medicale scolare si studentesti si, dupa caz, in unitatile prevazute la Art. 2.
(2) Controlul medical al elevilor si studentilor mentionati la alin. (1) va fi urmat de eliberarea unei adeverinte cu concluzia "sanatos clinic" necesara participarii la competitii. [Explicatie: activitatea fizica scolara si competitiile scolare implica un nivel normal al efortului fizic pentru un individ sanatos, de aceea nu este necesar eliberarea unui aviz medico-sportiv decat in situatii deosebite.
Adeverinta va fi eliberata cu "sanatos clinic" deoarece conform legii 321/2007 numai medicii de medicina sportiva pot scrie "APT"]

(3) Cabinetele de medicina generala, cabinetele medicale scolare si studentesti nu pot realiza avizarea medico-sportiva si nici elibera Formularul de avizare medico-sportiv.
(4) Controlul medical prevazut la alin. (1) va cuprinde: anamneza, examenul clinic general, examenul dezvoltarii fizice si proba cardio-vasculara Ruffier.
(5) In situatia in care medicul examinator din unitatile prevazute la alin.(1) nu poate afirma ca elevul sau studentul este "sanatos clinic", acesta va fi indrumat pentru evaluare catre un serviciu de medicina sportiva.

Art 4
Educatia fizica, sportul si alte activitati de tip sportiv (de exemplu: baletul, alpinismul utilitar, profesionistii din cadrul unitatilor de paza si protectie, unitati ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne etc.) cu caracter profesional pot beneficia, la cerere, de consultatii, consultanta si servicii de expertiza in domeniul medicinei sportive sau isi pot organiza propriile servicii de medicina sportiva, cu respectarea prevederilor Legii 321/2007 si a prezentelor norme.

Art 5
Avizul medico-sportiv sau viza medico-sportiva, document medico-legal, reprezinta un acord medical cu caracter preventiv, necesar pentru participarea la activitatea sportiva de performanta.
(a) Avizul medico-sportiv (viza medico-sportiva) se elibereaza numai de catre unitatile si medicii prevazuti la Art. 2 dupa efectuarea controlului medico-sportiv, conform baremului din Anexa 1.
(b) La eliberarea avizul medico-sportiv medicul examinator va tine seama de: varsta sportivului, gradul dezvoltarii fizice, starea de sanatate, starea functionala, conditii asociate (de exemplu gradul handicapului in cazul avizarii persoanelor cu disabilitati), nivelul efortului fizic specific sportului, nivelul competitional, nivelul de pregatire, riscul traumatic etc.
(c) Avizul medico-sportiv de pe Formularul de avizare medico-sportiva (Anexa 2) este un document medical individual, ce implica:
- efectuarea controlului medico-sportiv, cu consemnarea in registrul unic de consultatii;
- completarea si eliberarea Formularului de avizare medico-sportiva, prevazut in Anexa 2, cu viza corespunzatoare;
- aplicarea vizei medicale pe carnetul de legitimare sportiva.
(d) In urma controlului medico-sportiv, medicul poate refuza eliberarea Formularului de avizare medico-sportiva si/sau a vizei medicale, fara a fi obligat sa isi motiveze decizia.
(c) Eliberarea Formularelor de avizare colective,  pentru mai multi sportivi este interzisa, documentul colectiv si vizele medico-sportive de pe legitimatiile sportivilor in cauza, fiind considerate nule.
(d) Un medic de medicina sportiva abilitat, indiferent de gradul profesional sau functia detinuta, nu poate elibera mai mult de 28 avize medico-sportive in cursul programului normal de activitate (7 ore) pentru un punct de lucru; in cazul extensiilor de program, sau a  punctelor de lucru multiple, numarul maxim de avize eliberate poate creste proportional, considerand ca timpul minim necesar unei evaluari nu poate fi mai mic de 15 minute.
(e) Depasirea de catre medici a numarului de avize eliberate, conform punctului (d) este considerata practica medicala neloiala, de complezenta si va fi sanctionata de Colegiul medicilor cu suspendarea activitatii (libera practica medicala) pentru o perioada de 6 luni.
[Explicatie: prevederea este necesara pentru a se evita fenomenul de avizare "in masa" cu sau mai grav, fara indeplinirea actului medical, adica eliberarea documentelor de complezenta.]
(f) Avizul medico-sportiv este destinat pentru a certifica starea de sanatate in vederea participarii sportivilor legitimati la antrenamente si competitii.
Cu acordul medicului (serviciului) de medicina sportiva emitent, avizul medico-sportiv poate fi folosit pentru certificarea starii de sanatate in fata autoritatilor statului, casele publice sau private de asigurari de sanatate si pentru societatile de asigurare (Anexa 2).
[Explicatie: toate documentele medicale care certifica starea de sanatate se elibereaza ... pentru ...]
(g) Falsificarea Formularului de avizare si a vizei medico-sportive atrage raspunderea civila si penala, conform legii. Utilizarea de catre un sportiv a unui document falsificat atrage pe linga suportarea eventualelor consecinte medicale, sanctionarea organizatorilor competitiei si  anularea rezultatelor sportive oficiale.

Art. 6
(1) La indicatia medicului de medicina sportiva, separat de baremul examinarilor medicale prevazut in Anexa 1, se pot efectua examinari medicale suplimentare de alte specialitati.
(2) Explorarile functionale si examenele medicale de alte specialitati, recomandate de medicul de medicina sportiva in vederea stabilirii diagnosticului medico-sportiv, se pot efectua in toate unitatile sanitare din tara sau strainatate, finantarea asigurandu-se in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Art. 7
(1) Rezultatele examinarilor efectuate, diagnosticul, indicatiile si contraindicatiile medicale vor fi consemnate in Formularul de avizare medico-sportiv emis, al carui model este prevazut in Anexa 2
(2) In cazul avizarii favorabile se va aplica viza medicala, pe Formularul de avizare medico-sportiv emis si pe carnetul de legitimare sportiva, de catre unitatea sanitara sau medicul care a efectuat controlul.
(3) Viza medicala prevazuta la alin. (2) este obligatorie pentru participarea sportivilor legitimati la antrenamente si competitii si va cuprinde urmatoarele: data efectuarii controlului, semnatura si parafa medicului examinator si stampila unitatii medicale in care s-a efectuat controlul medical, precum si data expirarii avizului medical.
(4) Durata de valabilitate a vizei medicale este prevazuta in Anexa 1B.

Art. 8
(1) Federatiile sportive nationale vor inregistra si vor elibera carnete de legitimare numai pentru sportivii care prezinta viza medico-sportiva in perioada de valabilitate pe Formularul de avizare medico-sportiva.
(2) Vizele medicale obtinute de la alte unitati sanitare decat cele prevazute la  Art. 2 alin. (1) sau de la medici de alta specialitate decat cele prevazute la  Art.2  nu vor fi luate in considerare si pot constitui motiv de anulare a rezultatelor sportive.

Art. 9
Confidentialitatea datelor medicale.
(1) Datele medicale, rezultatele investigatiilor si recomandarile din Formularul de avizare medico-sportiv sunt confidentiale.
(2) Formularul de avizare medico-sportiv va fi eliberat numai sportivului sau reprezentantului legal al acestuia (pentru sportivii minori).
(3) Cu acordul scris al sportivului sau reprezentantului legal al acestuia, Formularul de avizare medico-sportiv va putea fi discutat cu colectivul de tehnicieni, putandu-se realiza sinteze pentru o cunoastere exacta a situatiei medicale a sportivilor in momentul respectiv.
(4) Medicul, indiferent de specialitatea medicala, care ofera asistenta medicala sportivilor, nu poate discuta cu presa despre starea de sanatate a unui sportiv decat in prezenta si cu acordul acestuia.

Art. 10
(1) Indicatiile medicale privind starea de sanatate a sportivilor in cursul antrenamentelor si competitiilor (din Formularul de avizare medico-sportiv) sunt obligatorii pentru antrenori, sportivi si cadre medico-sanitare, raspunderea pentru nerespectarea acestora revenind celor in cauza darlipsa avizului medico-sportiv atrage interdictia categorica de a participa la antrenamente si competitii.
(2) In situatia in care sportivul sau antrenorul refuza se se conformeze indicatiilor medicale din timpul unui antrenament sau competitii, expunandu-se la un risc individual asumat, inclusiv vital, medicul, exonerat de orice consecinta a nerespectarii indicatiilor medicale, va continua sa acorde asistenta medicala necesara desfasurarii antrenamentului sau competitiei.
[Nu exista nici o forma legala posibila, prin care un medic sa poata sa-si impuna recomandarea, sa opreasca o competitie etc Un medic poate recomada o conduita dar nu o poate impune! De accea sportivul poate decide, pe proprie raspundere, daca doreste sau nu sa respecte recomandarea medicala]

Art. 11
Medicul specialist de medicina sportiva pe langa activitatea medicala, consultati de specialitate, poate oferi si servicii de consultanta si expertiza medico-sportiva.

Art. 12
(1) Sportivul are libertatea de a-si alege medicul examinator, are dreptul de a obtine si opinia altul medic de medicina sportiva si poate solicita efectuarea unei expertize medico-sportive.
(2) Experizele medico-sportive se pot desfasura cu participarea medicului examinator sau independent de acesta,
(3) Expertizele medico-sportive se pot realiza in toate unitatile abilitate de a elibera avizul medico-sportiv, conform Art.2 (1).
(3) Comisia de expertiza în medicina sportivă este formată din:
a) un medic specialist de medicina sportiva (poate fi chiar medicul examinator);
b) un cadru universitar (conferentiar, profesor) in specialitatea de medicina sportiva;
b) un medic specialist in specialitatea corespunzatoare patologiei in cauza;
c) medicul pediatru (in cazul sportivilor minori), medicul de familie sau alt medic la alegerea sportivului, care sa reprezinte interesele acestuia.
(4) Concluziile Comisiei de expertiza pot fi urmate sau nu, de avizarea medico-sportiva.

Art. 13
(1) Sesizarile si reclamatiile privind abaterile de la normele de etica profesionala si deontologie medicala, savarsite de personalul medical din specialitatea de medicina sportiva, vor fi analizate de catre Comisia naţională de soluţionare a cazurilor deosebite şi a litigiilor profesionale în medicina sportivă, organizata conform Art.22 din Legea 321/2007 si sanctionate, dupa caz, de Colegiul Medicilor din Romania.
(2) Abaterile disciplinare ale celorlalte cadre sanitare vor fi analizate si sanctionate de conducerile unitatilor sanitare la care sunt angajate acestea, in conformitate cu prevederile regulamentelor de ordine interioara.

Art. 14
(1) Carnetul de sanatate al sportivului, conform  Art. 18 din Legea 321/2007, este constituit din totalitatea Formularelor de avizare medico-sportiva (in original) obtinute in cariera sportiva, incepand cu prima avizare ulterioara intrarii in vigoare a prezentelor norme.
(2) Carnetul de sanatate al sportivului ramane obligatoriu in posesia sportivului si este responsabilitatea acestuia de a pastra si prezenta documentul la fiecare avizare medico-sportiva.
(3) Procesul de avizare medico-sportiva poate avea loc si in absenta Carnetul de sanatate al sportivului, medicul examinator fiind singurul in masura sa decida daca accepta efectuarea examenului medico-sportiv fara informatiile furnizate de  Carnetul de sanatate al sportivului.
(4) La Carnetul de sanatate al sportivului vor fi atasate si rezultatele examinarilor medicale suplimentare.
(5) Carnetele de sanatate pierdute sau deteriorate pot fi reconstituite cu ajutorul copiilor dupa Formularul de avizare, pastrate in cabinetul medical.

Art. 15
Contraindicatiile medico-sportive sunt prevazute in  Anexa nr. 3

B. Asistenta medicala

Art. 16
Asistenta medicala la antrenamente si competitii este asigurata de catre personal de specialitate, personalul medico-sanitar angajat al cluburilor si asociatiilor sportive sau prin contract de catre furnizori de servicii medicale, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

Art. 17
(1) In judetele in care nu exista unitati medico-sportive si medici de specialitate  precum si la bazele sportive care nu dispun de cabinete de medicina sportiva, asistenta medicala de urgenta, inclusiv pentru accidentele sportive, la antrenamente si competitii va fi asigurata, la cererea organizatorilor, de catre personalul medico-sanitar din unitatile sanitare locale (serviciul ambulanta si medicina de urgenta).
(2) Organizatorii de competitii au obligatia sa asigure acordarea asistentei medicale de urgenta in conformitate cu reglementarile legale in vigoare atat cele medicale, cat si cele sportive ale fiecarei federatii, dupa cum urmeaza:
a. asistenta medicala de urgenta pentru sportivi, inclusiv pentru accidentele sportive, conform prezentelor norme;
b. transportul de urgenta catre cea mai apropiata unitata sanitara cu ambulante echipate corespunzator si insotite de personal medico-sanitar, deoarece cadrul medical care asigura asistenta pentru sportivi este obligat sa ramana la locul de desfasurare a competitiei pana la terminarea acesteia.
c. asistenta medicala de urgenta pentru public, separat fata de prevederile punctelor (a) si (b), prin serviciului de ambulanta teritorial.
(4) Cheltuielile legate de asigurarea serviciilor medicale la cerere, prevazute la alin. (1), (2)si (3), inclusiv remunerarea personalului medico-sanitar, sunt suportate de organizatori.
(5) Responsabilitatea pentru neasigurarea asistentei medicale revine organizatorilor de manifestari sportive.

Art. 18
(1) Detinatorii de baze sportive sunt obligati sa amenajeze si sa doteze cabinetele proprii de medicina sportiva in conformitate cu baremul prevazut in Anexa nr. 4.
(2) Nerealizarea dotarii prevazute la alin. (1) poate duce la neomologarea bazei sportive respective.
[Preluat din Ordinul 1058, necesita avizul MTS]

Art. 19
(1) Bazele sportive in care se desfasoara activitatea sportiva de performanta vor dispune de un cabinet de medicina sportiva dotat in conformitate cu baremul prevazut in Anexa nr. 4, in vederea efectuarii controlului medico-sportiv si acordarii asistentei medicale de urgenta.

(2) Cluburile detinatoare de baze sportive, in care se desfasoara competitii oficiale, sunt obligate sa doteze cabinetele de medicina sportiva si sa asigure asistenta medicala de urgenta, separat pentru sportivi si public, conform Art.17
(3) Plata serviciilor medicale la competitii (asistenta medicala de urgenta pentru sportivi si public, autosanitare, personal, materiale sanitare si medicamente), acordate de furnizorii de servicii, se suporta de catre organizatorii competitiei.
[Preluat din Ordinul 1058, necesita avizul MTS]
 
Art. 20
(1) Asistenta medicala acordata in cantonamente va fi consemnata in dosare individuale care vor cuprinde urmatoarele documente:
a) jurnalul de autocontrol pe care il completeaza sportivul, conform unui grafic stabilit sub supravegherea cadrelor sanitare, care va cuprinde:
- frecventa cardiaca in clinostatism si ortostatism;
- greutatea corporala la desteptare, zilnic si, dupa caz, inainte si dupa antrenament;
- somnul, cu mentiunea privind durata si calitatea;
- apetitul;
- dispozitia de lucru - antrenamente;
- anumite stari personale, comportamentale;
- valorile tensiunii arteriale in clinostatism si ortostatism, precum si alte constatari privind starea functionala sau de sanatate in cazuri-problema;
b) examenul medico-sportiv periodic care va fi efectuat cel putin o data pe luna de medicul de lot si care va cuprinde:
- anamneza medico-sportiva;
- examen clinic pentru aprecierea starii de sanatate;
- apreciere capacitate de efort aerob/anaerob dupa caz.
(2) Asistenta la antrenamente va cuprinde si testari periodice in efort specific adaptate specificului fiecarei ramuri de sport, la care se pot adauga si alte examinari.
(3) Datele rezultate in urma testarilor prevazute la alin. (2) vor fi inregistrate grafic, interpretarea facandu-se in functie de continutul lectiei de antrenament, iar concluziile vor fi prezentate antrenorului (cu acordul scris al sportivului).

Art. 21
(1) Medicul de echipa, club, lot national sau olimpic recomanda:
- regimul alimentar;
- procedeele de refacerea a capacitatii fizice ale sportivilor,
- alcatuirea schemelor de sustinere a efortului,
- procedeele de recuperare posttraumatica.
(2) Schemele de sustinere si de refacere pentru sportivii loturilor nationale si olimpice sunt avizate de  Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti.

Art. 22
(1) Medicului de echipa, club, lot national sau olimpic  ii revine sarcina de a combate dopajul, fumatul si consumul de alcool, prezentand sportivilor si antrenorilor efectele daunatoare ale acestor practici.
(2) Medicilor fumatori li se interzice fumatul in fata sportivilor si in cabinetul medical.
(3) Medicul de echipa, club, lot national sau olimpic informeaza sportivii asupra agentilor dopanti, asupra medicatiei care cuprinde agenti dopanti si asupra altor aspecte legate de politica anti-doping.

Art. 23
Decesele constatate in timpul procesului de pregatire si in competitii vor fi aduse imediat la cunostinta Institutului National de Medicina Sportiva Bucuresti de catre cadrul medical care a asigurat asistenta medicala si la cunostinta federatiei sportive nationale respective de catre organizatori.

Art. 24
(1) Pe toata perioada cantonamentelor sportivii beneficiaza de asistenta medicala, medicamente si materiale sanitare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(2) Costul medicamentelor si al materialelor necesare in cantonamente va fi suportat de: Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale, cluburile si asociatiile sportive pentru sportivii aflati in cantonamentele organizate de aceste structuri sportive.
(3) Federatiile sportive nationale, Comitetul Olimpic Roman, alte structuri sportive, dupa caz, asigura sustinatoarele de efort, substantele de refacere-recuperare si trusa medicului de lot.
(4) Justificarea consumului de medicamente si de produse prevazute la alin. (3) se va face de catre medicul sau cadrul mediu din cantonament.
(5) Registrul de consultatii medicale constituie singura baza legala pentru decontul de medicamente, sportivul semnand de primirea acestora.

Art. 25
Componenta trusei medicale de urgenta pentru cabinete, antrenamente si competitii si componenta trusei medicului de lot este prevazuta in  Anexa 5.

Art. 26
Medicul de echipa, club, lot national sau olimpic coordoneaza activitatea fiziokinetoterapeutilor, kinetoterapeutilor, cadrelor medii si a altor cadre de specialitate ale lotului (profesori CFM, maseuri, psihologi etc.)
Responsabilitatea actului medical este individuala.

Capitolul 2  Normele tehnice de acordare a asistentei medicale pentru sportivii din loturile nationale si olimpice
Capitolul 3.  Dispozitii finale

Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.

ANEXA 1 - la normele tehnice
    A. BAREMUL EXAMINARILOR MEDICALE
    B. PERIOADA DE AVIZARE MEDICO-SPORTIVA
ANEXA 2 - la normele tehnice
    FORMULARUL de AVIZARE MEDICO-SPORTIVA
ANEXA 3 - la normele tehnice
   CONTRAINDICATII MEDICO-SPORTIVE
ANEXA 4 - la normele tehnice
   BAREM
   privind dotarea cabinetului medico-sportiv, inclusiv din bazele sportive, cluburile sau asociatiile sportive
ANEXA 5 - la normele tehnice
  A. BAREM minimal
  Trusa medicala de urgenta pentru asistenta sportiva in antrenamente si competitii
  B.BAREM minimal
  Trusa medicala pentru asistenta sportiva in cantonamente


 Note:
- Aceasta propunere reprezinta o viziune personala si se limiteaza strict la aspectele de practica medicala.
- Materialul este realizat prin prelucrarea, adaptarea si actualizarea Legii 321/2007, Ordinul Nr. 1058/404 din 24 aprilie 2003, a Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si poate necesita / suferi  rectificari ulterioare.
- Aspectele de finantare sunt la dispozitia exclusiva a Ministerului Sanatatii, M.T.S., Ministerului de Finante si a altor structuri ale statului, in concordanta cu politica sanitara actuala.
- Puteti descarca intregul document in format tip word (cca. 170 Kb)
- Materialul este realizat independent, nu are nici o legatura cu S.Ro.M.S. si poate fi preluat, copiat, adnotat, discutat, comentat, modificat etc.

30 mai 2010 / reactualizat 11 noiembrie 2011

 
Materialul publicat reprezinta opinia autorului. Autorul nu garanteaza ca informatiile continute in acest material sunt complete, actuale si este posibil sa existe erori.
Folositi acest material doar pentru informare - in cazul in care aveti intrebari - adresati-va autorului.
Materialul prezentat poate suferi modificari ulterioare.

top
Bibliografie
Parteneri media
Statistici website
...Cum sa?...
Termeni si Conditii

PanSportMedical.Ro
Copyright©PanSportMedical
Marca inregistrata.
Toate drepturile rezervate.
Aceso Suport - Web suport

Google
www www.pansportmedical.ro


 Best view: Firefox / Mozilla / Seamonkey / IE7+ / Opera / Safari;
Web suport: Aceso Suport
 
Back ↑ top

Programare
Dr Panait G.